Eksempel på et HelteLiv

Her kan I finde et eksempel på hvordan et HelteLiv ser ud i prakis.

Før I læser

Dette eksempel tager udgangspunkt i et prælavet eventyr og benytter kun kort, som også findes i begyndersættet.

Dette eksempel er lavet til bordrollespil på Niveau B hvilket passer til deltagere fra 11-års alderen.

Husk at dette er et eksempel og at indholdet vil være anderledes når I spiller. Al dialog bliver improviseret undervejs. Eksemplet tjener primært til at give læseren en idé om hvordan et bordrollespil forløber og til at illustrere hvordan Heltelivs regler fungerer i praksis.

Undervejs i eksemplet vil der i siden være ikoner, som svarer til de handlinger Heltene benytter.

Heltegruppen

I denne kampagne er der fire deltagere. Før vi går i gang med eksemplet, gennemgåes hvilke kort og evner deres Helte har.

Fundir

Tempelpræst som er god til hvid magi og som er lidt for interesseret i gamle ruiner.

Lanis

Som er fiks på fingrene, glad for guld og gamle salgbare genstande fra kongetiden.

Falka

Bard med en smukke og magiske sangstemme som altid leder efter en god fortælling.

Janus Sigtfeldt

Tempelridder som står til forfremmelse ved LUX templet i byen Sorg, hvis han viser sit værd.

Eksempel: Den Gamle Kirkeruin

Heltegruppen har fået til opgave at undersøge en gammel ruin som ligger et stykke udenfor byen Sorg. Sagnet siger, at en særlig amulet skulle ligge gemt her, men ingen har før tudet undersøge det. Amuletten skal beskytten byen mod ondskab netop i disse tider, hvor natten og skyggerne ligger tungt over landet.

SL: Regnen siler ned og stormen rusker i træerne. Hvis det ikke var for stjernernes svage lys, der fra tid til anden viser sig mellem de hurtigtbevægende skyer, ville her være helt mørkt. I står ved porten til den gamle kirkeruin. Det siges at ingen har sat fod her siden kongetid.

Spil-lederen begynder spillet med at male et billede og forme en stemning for deltagerne. I dette spil begynder vi hvor spændingen er, men det er ikke altid sådan. Spillet kunne sagtens være begyndt inde i byen på en rolig dag.

SL: Porten er af massiv egetræ og forstærkede med gamle rustne jernbeslag. Hvad gør I?
Janus: Jeg går hen og tager i portens håndtag. Der er et håndtag, er der ikke?
SL: Jo. Den virker låst.
Janus: Ja... tænkte jeg det ikke nok. Jeg kigger hen langs muren - ville den være til at komme over?
SL: Den er høj og der er små jernspyd langs kanten, men den som bærer viljen i hjertet…
Janus: Ja ok. Lanis, hvis du ikke kan få den dirket op, må vi over muren.
Lanis (mumlende til sig selv): hmm... det ville være 10 gange nemmere hvis jeg bare undsøgte stedet her selv...
Janus: Det hørte jeg godt... du ville ikke klare dig i 5 min herude unden vores hjælp!
Lanis: hmm... Nå men så må jeg jo igang. Jeg går hen til porten og undersøger låsen og forsøger at dirke den op.
SL: ok, giv mig et rul + Smidighed.

Lanis bruger en handling beskrevet på hans TalentKort, som er noget særligt han kan. Lanis ruller 4 og 3 og plusser det med de 2 han har i smidighed. Det bliver 9 (en delvis succes). Lanis lykkes med hvad han satte sig for, men spil-lederen skal finde på noget negativt også. Faktisk er det allerede beskrevet på TalentKortet at Lanis tiltrækker sig uønsket opmærksomhed.

SL: SLAM!!! Du får låsen op, men det giver et stort brag.
Fundir: Lanis, stille!
SL: Efter den høje lyd er det som om der bliver helt stille. Stormen aftager og regnen falder lydløst. Skyerne samler sig på himlen og der bliver helt mørkt!
Fundir (bestemt i stemmen): Forhold jer i ro!
Falka: Jeg stiller mig om bag ved Janus.
Janus: Jeg trækker mit sværd.
Fundir: Jeg visker en bøn til stjernerne - Må LUX vise os vejen. Det vil sige, jeg kaster magien “LUX” som er en magi jeg har på mit TalentKort.
SL: Ok Fundir, rul + kløgt eller fokus

Fundir benytter nu handlingen “magikast”. Han ruller 2 og 3 og plusser hans 2 i kløgt. Det bliver 7 (en delvis succes igen).


SL: Magien eller bønnen lykkes, men du tager 2 skade. Fundir, hvad sker der?
Fundir: Min hånd lyser op i et svagt stjernelys, men I ser allesammen at magien tager sin tol og jeg knækker lidt sammen, mens der løber lidt blod fra min næse.
SL: Ja fedt, det er meget smukt. Lyset giver jer andre lidt tryghed.
Falka: Fundir er du ok? Jeg hjælper jer med at komme op at stå igen.
Fundir: Tak Falka, det skal du ikke tænke på.

Da Fundir har taget 2 i skade, vender han sin livsterning (en almindelig sekssidet terning) som nu ligger på bordet foran ham. Den står nu på 4. Alle de andre helte har også en livsterning, som de dog først lægger frem på bordet, når de tager skade. Læs mere om livsterningen her.

Janus: Godt... Stjerne og Fjøl være lovet! Vi har brugt for meget tid her, lad os komme ind og undersøge stedet. Jeg skubber porten op!
SL: Ok den er gammel og rusten, men du får den langsomt åbnet. I skæret af Fundirs lysende hånd forstår I, at I er ved at træde ind på en gammel kirkegård. Der er vilkårlige rækker af mosbelagte gravsten rundomkring i et kuperet terræn. Rødder fra de mange gamle krogede træer, som fylder gården, er med tiden væltet og har arbejdet sig vej igennem fliser og andet murværk. I midten ser I svagt en lille kirke.
Lanis: Hmm... Tror jeg smutter hjem igen, jeg kommer pludselig i tanke om, at jeg har en aftale med en rig købmandsdatter.
Falka: Nå, men så bliver der flere skatte til mig og den sang ,som jeg har tænkt mig at skrive i dag, bliver jo så uden dig. Jeg tænker at titlen kunne være "Ruinen og de tre helte".
Lanis: Ok ok...
Janus: Shhh! Vi må gå stille frem.
Fundir: Det har ingen betydning. I har vækket hele nabolaget - hvad der end venter os her, ved allerede at vi er her.
Janus: Vi træder ind og går forsigtigt op mod kirken.
Fundir: Vent lidt. Kan jeg se navnene på gravstene?
SL: Nej, der er for meget mos på.
Fundir: Janus vent lidt. Spil-leder, jeg går hen til den nærmeste sten og skraber noget af mosset væk. Står der skrevet noget?
SL: Ja, der er en stor og flot sten, som står lidt for sig selv, men fordi du vil "Undersøge" noget, så giv mig lige et rul + kløgt.

Fundir bruger handlingen "Undersøge" som alle kan bruge. Se alle handlinger her.
Han ruller 2 og 1 + hans kløgt som er 2, samlet bliver det 5 (mislykket forsøg).

SL: Det giver ingen mening for dig desværre. Du er forsat lidt omtåget af den bøn fra før. Dog ser det ud til at der øverst står et navn og at der underneden er en tekst af en art.
Falka: Lad mig lige se. Jeg ruller også.

Falka ruller også, og bruger samme handling. Hun ruller 4 og 6 plus hendes 0 i kløgt. Samlet bliver det 10 (en succes).

SL: Ok først kan du ikke finde hoved og hale i det, men så pludselig virker det hele bekendt. Teksten under navnet er et vers fra en gammel forbudt sang fra kongetiden. Du lærte den udenad - altså lydende uden at forstå ordende. Kan du huske hvem der lærte dig den?
Falka: Ja, jeg står og får tårer i øjnene, for det var den kære gamle troldkvinde, der reddede og passede mig, da jeg stak af som lille.
Lanis: Falka, er du ok?
Falka: Ja ja... jeg skal bare lige... snøft...
SL: Falka, da du er helt inde i mindet nu, kan du pludselig huske hvad sangen handlede om! En konge som gemte sit hjerte, fordi han var ulykkelig forelsket. Han gemte det under en rose.
Falka (syngende på et gammelt sprog): "Naalana huun vana salier in tana" og han gemte det under et rose. Smukt, ikke?
Janus: Kan vi så komme videre?
Falka: ja undskyld.
Janus: Vi går op til kirkedøren, hvis den ikke er låst, åbner jeg den.
SL: Det er en dobbelt trædør og nej, den er ikke låst.
Janus: Vi går langsomt ind.
SL: Ok I kommer ind i et stort kirkerum. Alt at ødelagt og faldefærdigt herinde, men det virker til at der er et alter nede i bunden. Ude i siden er der rester fra træbænke, ser det ud til. Der er en trappe ude ved siden der fører op til første sal eller det vil sige en gang og en plads til et kor med udsigt over rummet.
Lanis: Godt... Så mangler vi bare at finde amuletten. Nogen ide om hvor den kan være? Har vi fået noget at vide?
Janus: Nej, ingen ved hvor den er gemt.
Lanis: Perfekt... Næste gang du tager mig med på sådan en tur, skulle du måske gøre lidt forarbejde først.
Janus: Det var der ikke tid til. Kom igang med at undersøge stedet.

I dette tilfælde har Spil-lederen på forhånd bestemt sig for hvor amuletten er gemt. Spil-lederen lader gruppen gå lidt rundt og undersøge stedet i et stykke tid.

Janus: Jeg går op til alteret og leder. Finder jeg noget der?
SL: Hvad præcist leder du efter?
Janus: Et skrin eller noget tilsvarende, som man kunne opbevare en amulet i.
SL: Rul + Fokus.

Idet du bruger handlingen "Sans" beder spil-lederen Janus om at rulle. Se alle handlinger her.
Janus ruller 5 og 5 + 0 som han har i Fokus. Det bliver 10 (en succes).

SL: Ja, du kan med sikkerhed sige at amuletten ikke er at finde i denne ende af kirken.
Janus: Nå ok, men så langt så godt. Vi må lede andre steder - spred jer ud.
SL: Falka, det er et smukt kirkerum og du får lyst til at prøve akustikken oppe fra koret på første sal.
Falka: Ja, præcis. Mens de andre går og leder, lister jeg derop. Jeg stiller mig, hvor jeg tænker sangerne har stået før i tiden.
Falka (Syngende højt på et gammelt sprog): "Naalana huun vana salier in tana"
SL: Fedt, der er en fantastisk akustik.
Janus (Råbende): Nej! Stille! Ved syv troldetunger det var da utroligt!
Falka: Undskyld!
SL: Falka, da du ser ned på Janus, som står midt på kirkens gulv og råber af dig, lægger du mærke til det jordbelagte flisegulv. Flere steder har jeres fødder skrabet jorden af et gulv. Flere farver er ved at vise sig.
Falka: Janus, skrab jorden væk!
Janus: Hvad? Nu kommer du ned og hjælper os andre, med at lede!
Falka: Stol nu på mig! Fej jorden væk fra gulvet.
Janus: Ok, jeg skraber jorden væk.
SL: Falka, på gulvet viser sig langsomt en flisemosaik, som forestiller en...
Falka: En rose!
SL: Ja!
Falka: Jeg vidste det! Allesammen, der er en rose på gulvet!
Fundir: Kom nu ned og hjælp os med at lede.

Deltageren som spiller Fundir, er helt med på hvad Falka tænker med den rose i gulvet, men han spiller at han er lidt omtåget og at han synes det er lidt sjovt, at de andre ikke har forstået hvad Falka mener.

Falka: Forstår I ingenting! Han gemte sit hjerte under rosen.
Lanis: Ok! Der må være en lem i gulvet eller noget i den stil.
SL (Hæs i stemmen): Hraaaaaaa... Janus, du hører en hvæsende lyd fra kirkegården!
Janus: Gør jer klar, vi får selskab! Jeg vender mig mod døren. Kan jeg se noget?
SL: Du kan se noget, der bevæger sig ude i mørket et sted.
Lanis: Jeg gemmer mig ved siden af kirkedøren, så jeg kan lave et "Snigeangreb".
SL: Ok Lanis, du vil forsøge at holde dig skjult. Du ruller "Snige" da du er ved at blive opdaget. Rul + List. Hvis du har noget Fysisk Armor skal du trække det fra.

Det har Lanis ikke. Han ruller 4 og 5 + hans List som er 1. Det bliver 10 (en succes).

SL: Du forsvinder hurtigt ind i en skygge ved siden af døren.
Fundir: Jeg velsigner Janus' sværd, så det får +1 til Skade.
SL: God ide Fundir! Rul et "Magikast" du kan bruge Kløgt eller Fokus, men husk at du allerede har en magi aktiv, derfor skal ud trække 1 fra rullet når du kaster magi. Du kan til enhver tid deaktivere de magier du har aktive.
Fundir: Vi har brug for lyset, så jeg trækker bare 1 fra.
SL: Klart!

Fundir ruller 3 og 3 + hans 2 i Kløgt minus 1 for den aktive magi. Hvis han havde Fysisk Armor på, skulle det også trækkes fra. Samlet bliver det 7 (en delvis succes). Magien lykkes men spil-lederen skal også finde på noget negativt. I beskrivelsen af handlingen "Magikast" er der forslag til hvad det kan være, men spil-lederen vælger bare at begynde kampen og overraske Heltene lidt.

SL: Janus, dit sværd lyser pludselig op i et svagt lys. Men i et kraftspring, og før I når at blinke, vælter der en mørk skikkelse ind af døren og stormer frem mod dig, Janus! Hvad gør du?
Janus: Jeg går til modangreb! Jeg bruger den handling, som hedder "Nærkamp", ikke?
SL: Det er præcis hvad du gør, rul + Styrke.

Janus ruller 3 og 2 + hans 2 i Styrke. Det bliver 7 (en delvis succes). Det betyder at han nok får ram på fjenden, men at fjenden også får mulighed for at gøre Janus skade. Det er vigtigt at spil-lederen beskriver en action-scene som denne.

SL: Kort før angrebet ser du nu skikkelsen. Den viser sig at være noget, som du kun har læst om i bøger - nemlig en udød med iturevet skind, laset tøj og flere steder, synlige knogler. Men du har ikke tid til at fatte hvad du ser, for nu er den henne ved dig! Den har et skjold og et sværd. I vælter ind i hindanden, begge jeres klinger smager kød. Den hugger dig i siden, hvor rammer du den?
Janus: Jeg hugger ud efter lårbenet!
SL: Godt, hvad giver du den i skade?
Janus: 2 Fysisk Skade står der på mit sværd.
Falka: Hov, husk Fundirs velsignelse!
Janus: Nårh ja. Så giver jeg 3 skade. Tak, Falka.
SL: Fedt! Den har 1 Fysisk Armor. Så den tager 2 i skade. Den halter kraftigt! Men den rammer dig ved kravebenet med sit rustne sværd og giver dig 2 i Skade! Har du selv Fysisk Armor?
Janus: Ja, 2 fra min brynje!
SL: Godt, så tager du kun 1 i Skade.

Armor fungerer på den måde, at den reducerer indkommende skader, men aldrig lavere end 1. Det vil sige, at det første skade point aldrig kan fjernes. Janus vender sin Livsterning så den sår på 5Hp.

SL: Falka, du står fortsat oppe ved koret på første sal?
Falka: Ja og jeg har lagt en pil på min bue!
SL: Godt, det er handlingen "Afstandskamp" vi bruger her, rul + Smidighed - din Fysisk Armor!

Falka ruller 5 og 4 plus 0, for hun har desværre sat point i Smidighed. Hun har ingen Fysisk Armor, så det bliver 9 (en delvis succes).

SL: Du bliver nødt til at løbe ned til trapperne, hvis du skal have et skud ind.
Falka: Ok, det gør jeg. Min bue skader 2.
SL: Ok, du rammer den i hovedet, men den tager kun 1 i skade, da den har 1 Fysisk Armor. Den har nu en pil igennem hovedet, men virker til at være klar til endnu et angreb.
SL: Men Lanis, først er det dig. Hvad gør du?

Spil-lederen har ansvaret for at alle kommer til. Spillet går ikke strengt efter tur, men alligevel, under kamp og action scener, kan det være en god ide at sikre sig at alle Heltene kommer til. Nogle deltagere synes det er godt at vide, at det snart er deres tur, så de kan begynde at tænke på hvad de vil gøre.
Læg især mærke til at det aldrig specifikt er spil-lederens tur. Spil-lederen gør noget, det vil sige fjenderne og verden gør noget, når der er et naturligt rum til det eller hvis en helt ruller en delvis succes (7-9) eller en fejl (6 eller under). I eksemplet her er det naturligt, at fjenden ikke når meget mere end at angribe en gang i kampen med 4 helte.


Lanis: Jeg venter til kampen er ovre... Nej, det var bare for sjov. Jeg lister hen og laver et "Snigeangreb" på det ækle kryb, der er ikke nogen der slipper godt fra at skade min ven, levende eller udøde, jeg er ligeglad! Jeg lister min gamle kniv ind i rygsøjlen på den, hvis den altså har sådan en...
SL: Det har den. Du giver den bare skade!
Lanis: Skal jeg ikke rulle noget?
SL: Nej, når en fjende er forsvarsløs eller overrasket giver du bare skade, men den opdager dig selvfølgelig, hvis den altså overlever.
Lanis: Fedt! Min kniv giver 1 i skade, men på kortet står der at jeg må lægge min List til skaden ved "Snigeangreb". Jeg har en 1 i List, så jeg giver 2 i skade.
SL: Ja og dens Armor virker heller ikke ved "Snigeangreb". Du brækker ryggen på den og den falder sammen for føderne af dig og Janus.
Janus: Jeg synker ned i knæ. Jeg er meget chokeret over hvad jeg lige har været vidne til!
Lanis: Jeg lukker døren igen!

To be continued...