Evaluering

HelteLiv kan være en intens oplevelse, som man efterfølgende er meget ivrig efter at debattere med de andre deltagere.

Evalueringen kommer af sig selv efter endt spil og er en integreret og naturlig del af det, at spille bordrollespil. Hos deltagerne ser man ofte, at de spontant begynder at evaluere de udfordringer de, som gruppe, mødte undervejs i fortællingens eventyr. Dette er imidlertid en mulighed man, som pædagog, skal gribe og strukturere.

I det følgende findes forskellige evalueringstilgange. Arbejder I selv med en anden evalueringsform, så del den endelig i HelteLivs Facebook gruppe.

Filosofisk undersøgelse

Er det ok at hævne? Hvad er en god ven? Hvordan hjælper man bedst? Findes der ondskab? Er demokrati altid den bedste styreform? Listen over filosofiske emner, som kan udspringe af et bordrollespil, er lang. Evaluering med fokus på filosofisk undersøgelse udmærker sig ved, at spil-lederen bringer et emne fra det bordrollespil, som deltagerne netop har spillet, til kollektiv debat på et abstrakt plan.

Tanken er at deltagerne har en fælles referenceramme at tale ud fra, hvilket er vigtigt for en filosofisk undersøgelse. For det andet skulle deltagerne gerne sidde med en oplevelse af, at have handlet og mærket konsekvenser i forhold til det emne, der efterfølgende debatteres, hvilket man i filosofiens verden ville kalde visdom, en praksis fornuft eller fronesis.

Social kapital

Hvis spil-lederen, har brugt bordrollespillet til at styrke deltagernes relation og venskab til hinanden i gruppen, er efter-bearbejdelsen mindst lige så vigtig. Den fiktive og positive historie omkring deltagerens Helte, skal ved hjælp af evalueringen, skabe en spill-over effekt. Sagt på en anden måde, skal den sociale kapital, som deltageren opsparer under bordrollespillet, overføres til det virkelige liv. Det er spil-lederens rolle at være vekselerer, så deltagerne kan høste udbyttet af deres investeringer, når konteksten skifter fra rollespil til den “virkelige verden”. Dette gøres langt fra kun i evalueringen, men evalueringen udgør en form for pædagogisk overgangsaktivitet.

Etisk reflektion

Det er i samtalerne efter spillet, at deltagerne især reflekterer over deres Heltes handlinger. Her kan spil-lederen og deltagerne arbejde med forholdet mellem deltagerne og Heltene de spiller. Spil-lederen kan stille spørgsmål som:

  • Hvad ville du gøre, hvis det var dig?
  • Er du enig med din Helt?
  • Hvad kan du lære af din Helt?
  • Kan din Helt lære noget af dig?

Konflikthåndtering

Hvordan heltene håndterede konflikten undervejs i spillet, kan være et godt emne at dykke ned i sammen med deltageren. Det er vigtigt at huske deltagerne på, at de nu ikke længere er deres Helte mere. Her er det igen distancen mellem deltageren og Helten der er det interessante. Deltagerne skal øve sig i at tale om konflikter, mens føelserne er sat i parentes. Spil-lederen tager udgangspunkt i konflikter Heltene har været i og sammen med deltagerne kan de nu på sikker afstand analysere. Igen er det bærende element, at deltagerne analyserer og taler om noget de har oplevet, men som kun var en leg.

SL: Jesper og Tobias, kan I huske af jeres Helte var uenige om hvorvidt I skulle hjælpe landsbyen? Hvordan tænker I nu at Heltene håndterede konflikten?

Selve pædagogikken

Det giver sjældent mening at holde de pædagogiske motiver hemmelige. Derfor kan det oftest være en god idé at drøfte den pædagogiske indsats sammen med deltagerne. Deltagerne har ofte meget på hjerte, når samtalen går på hvad de har svært ved i livet og hvordan Heltene og rollespillet kan hjælpe dem med at øve disse ting. Spil-lederen kan stille spørgsmål som:

  • Hvad får du ud af at spille bordrollespil?
  • Passer spillet til hvad du gerne vil øve dig på?
  • Hvornår er rollespil sværest?
  • Skal vi ændre noget?

Didaktik

Faktisk er det en drøm for en spil-leder, hvis deltagerne skriver lidt ned om hvad der er sket i løbet af spillet. Det gør det meget nemmere at tage spillet op igen og forsætte. Samtidig bliver flere detaljer husket ved fotællingen og det skaber mere dybde i spillet, fra gang til gang. Det kan gøres på flere måder:

  • Skriv Heltedagbog
  • Skriv en stil om oplevelserne fra bordrollespillet.