Helten

Her kan I læse om hvordan I laver en ny Helt, hvordan der skabes dybde i rollen og sætter den i relation til Helteguppen og verden.

Kort

Er det første gang I spiller og vil I bare hurdigt igang, kan I bare vælge en af de prælavede helte fra startsættet. Hvis ikke, kan I selv sammensætte jers helte, som I vil.

Vælg et HelteKort. Når man vælger HelteKort kigger man efter race (ikonet nederst i højre hjørne) og sted (skjoldet), som helten kommer fra.
Når du har fundet en der passer til dine ønsker, skriver du din Helts navn øverst på kortet.
Derefter sætter du 2 krydser ved en evne, 1 kryds ved en anden og -1 ved en tredje, alle efter eget valg.

Vælg et TalentKort, som passer til den stil du vil spille.


Vælg 1-3 TaskeKort.


Herefter er Helten klar. Dog anbefales det, at I bruger noget tid på at gøre jer tanker om hvem Helten er. Læs videre på denne side.

Baggrund

Når alle deltagere sidder med hver deres kort i hånden, kan I tale lidt om hvem Heltene er, hvordan de er og hvor de kommer fra. Dybden af denne samtale varierer meget efter deltagernes niveau, men dette er vigtigt da det er her spil-lederen kan hjælpe deltagerne med at etablere et forhold til deres rolle. Husk dog at man ofte finder bedst ind og frem til sin helt, ved at komme igang med at spille.

Relationer

Spil-lederen og deltageren overveje hvilke relationer Helten har til de øvrige Helte. Er de søskende, bedste venner, fra samme landsby og så videre. Det kan være en fordel, at flere af Heltene kender hinanden i forvejen, da det giver et godt sammenhold og fælles udgangspunkt.

Personlighed

Hvis man er i tvivel om hvordan man skal spille sin helt, kan man søge inspiration i disse 16 forskellige personlighedstyper.

Motivation

Det er ofte ambitioner der driver en Helt og en Helt uden et mål, er svær at spille. Det giver derfor mening at I taler om hvad helten ønsker eller kæmper for. Det kan ske, at en deltager spiller en rastløs rolle uden mål og det kan skabe godt og sjovt spil, men ikke hvis alle i gruppen gør det. Det kan være en fordel, hvis flere af heltene deler motivation, da det derved er nemmere at holde dem sammen som gruppe, men husk at der også kan komme meget godt spil ud af interessekonflikter i heltegruppen. Husk at Heltens motivation naturligvis godt kan ændre sig undervejs i spillet og at målet i sig selv ikke er det vigtige for rollespillet, men derimod vejen derhen - det er der fortællingerne og eventyrene er.
På listen nedenfor finder I nogle forslag til, hvad der kan drive en Helt.

Identitet

Enhver Helt i gruppen er unik og det er en fælles opgave, med udgangspunkt i Heltenes valg af kort og baggrundshistorie, at give plads til at Helten kan skille sig ud.

Hvordan deltagerne vælger at håndtere udfordringerne, er med til at forme deres Helt. I samarbejde med spil-lederen og med inspiration fra deres kort, skal deltagerne forsøge at skabe en form for kontinuitet i Helterollen. De skal spille, ikke rigide, men synlige vaner og handlemønstre.

Det er vigtigt at man arbejder på at ramme en balance mellem to poler. En Helts adfærd skal på den ene side være til at genkende for de andre deltagere, men må på den anden side ikke være så låst at den ikke kan overraske eller tilpasse sig gruppen.

Typisk udfylder Heltene hver især specifikke roller, som de andre i nogen grad er afhængige af. Dette giver hver enkelt deltager en fornemmelse af ansvar, ejerskab og identitet. Det er ikke sikkert at alle Helte ved hvad deres rolle præcis er når i begynder at spille sammen. Det er ofte noget, som kommer undervejs og noget der også med tiden og Heltens udvikling kan ændre sig. En Helts identitet og position i gruppen kan eksempelvis være:

  • Jeg er den, der går på jagt, når gruppen er sulten.
  • Jeg er den, som dirker låse op.
  • Jeg er den, der lister i forvejen.
  • Jeg er den, som stiller mig i front, når der er fare.
  • Jeg holder mig som regel i baggrunden og grubler lidt over tingene og til sidst finder på en genial ide.
  • Jeg er den, som nemt kan overtale folk til at hjælpe os.
  • Jeg er den, som løser gåderne.
  • Jeg er gruppens leder.
  • Jeg er den, som ved hvordan Heltene i gruppen har det.
  • Jeg leder gruppen sikkert gennem byen, skoven osv.

TalentKortene har ofte en stor betydning for hvordan en Helt ser sig selv, så vær opmærksom på det, når I sammen vælger disse.

Det er pædagogisk interessant, at forholde sig til hvilken rolle deltageren har i sit virkelige liv. Det kan være gavnligt for ham eller hende, ved spil-lederens hjælp, at træde ind i en anden og ikke vant rolle, men for nogen er det mindst lige så givende at træde ind i en velkendt rolle.