Ikoner

Flere steder på HelteLivs kort finder man ikoner, som gør det lettere at læse og huske reglerne. På denne side forklares de alle.

Skade

Fysisk skade: Den mest normale form for skade, som at blive ramt af et sværd eller at falde ned fra et højt sted. Fysisk skade er al den skade der ikke kommer fra magi.

Magisk skade: Al skade der kommer fra magi. Når Helten kaster en magi mod en fjende, der giver skade, tæller det som Magisk skade. Ligeså er det, når en fjende kaster magi mod en Helt.

Elementskade

Kan være både Magisk eller Fysisk skade. Elementikonerne er blot med til at give mere fortælling til HelteLiv.

IldSkade: En skade som brander træ, stof og opheder metal.

FrostSkade: En skade som fryser fjender og gør dem stive i ledende. Gør metal porøst som porcelæn og springer fugten i træ.

LynSkade: En skade som kortvarigt lammer fjender og skærer dybe flænger i deres kød.

VÆRN

Når en Helt eller en fjende er uheldig og modtager skade, kan skaden reduceres ved at bære forskellige former for VÆRN. Indgående skade kan dog aldrig reduceres til mindre end 1, medmindre der er tale om VÆRN, der gør dig immun.

Fysisk VÆRN: Skadereduktion imod Fysisk Skade

IldVÆRN: IldSkade reduktion

FrostVÆRN: FrostSkade reduktion

LynVÆRN: LynSkade reduktion

Magisk VÆRN: Skadereduktion fra magi

Fysisk Immun: Kan ikke modtage Fysisk Skade

Evner

Disse ikoner syboliserer midlertidige effekter, som du bliver påvirket af så længe det er meningsfuldt. Har du eksempelvis fundet en kappe som giver +1 til LIST virker denne effekt så længe du bærer den. Mister du kappen, mister du selvfølgelig også effekten. Effekter fra kort noteres aldrig på Heltekortet.

+1 til STYRKE

+1 til SMIDIGHED

+1 til FOKUS

+1 til KLØGT

+1 til MAGT

+1 til LIST

-1 fra STYRKE

-1 fra SMIDIGHED

-1 fra FOKUS

-1 fra KLØGT

-1 fra MAGT

-1 fra LIST

STYRKE er ubrugelig

SMIDIGHED er ubrugelig

FOKUS er ubrugelig

KLØGT er ubrugelig

MAGT er ubrugelig

LIST er ubrugelig

Magi

Findes på magiske fjender og hjælper spil-lederen med at vide hvilke magifarver de har adgang til. På andre Kort betyder disse ikoner at kortet indeholder en bestemt farve magi. På TalentKort betyder disse ikoner at Helten er øvet i at kaste denne farve.

HVID

BLÅ

GRØN

BRUN

SORT

RØD

GRÅ

LILLA

Særlige ikoner

Disse ikoner beskriver særlige handlingsmpigheder.
Info: Der bliver hele tiden udviklet nye HelteLiv-kort med nye særlige handlingsmpigheder, derfor kan denne liste til tider være forældet.

Viser andre at du tilhører et bestemt sted.

Gammel og slidt. Hvis du fejler med denne ting, går den i stykker og kortet skal afleveres tilbage til SL.

Lyser op som en fakkel.

Det er nemt for dig at skjpe dig i skoven.

Denne ting er nem at skjpe.

To 5'ere tæller også som crit.