Korttyper

HelteLivs regler er opbygget omkring 5 korttyper.

For at gøre bordrollespillet overskueligt og konkret for deltagerne, indeholder dette system fem typer kort, som alle skal hjælpe deltagerne med at holde styr på deres helte, udstyr og de fjender de kæmper imod. Her på siden kan du lære, hvordan du skal læse og forstå de ikoner og seksioner, som optræder på dem.

HelteKort

Alle deltagere har altid ét HelteKort.

 1. Her skriver du din Helts navn.
 2. Her fremgår Heltens race og folk - I dette eksempel er Helten et menneske.
 3. Heltens seks EVNER. Evner beskriver hvor god eller dårlig Helten er til forskellige udfordringer og handlinger. Plusser (højre for ikonet) eller minusser som er placeret (venstre for ikonet). Har helten ingen krydser ved et ikon, har helten 0 i EVNEN.
  I dette eksempel har Helten +2 STYRKE, 0 SMIDIGHED, 0 FOKUS, 0 KLØGT, +1 MAGT og -1 LIST.
 4. Hjemsted - angiver hvorfra i Lentes store verden Helten kommer fra eller hvilket sted han eller hun kalder sit hjem.
 5. Opsummering - En lille tekst som samler op på hvem Helten er.

TalentKort

Disse kort beskriver hvilke særlige talenter Helten har. Normalt begynder en Helt med ét TalentKort, men får så senere flere i takt med at erfaringer dannes i HelteLivet. En Helt kan max bære 3 TalentKort.
I særlige tilfælde kan spil-lederen tage TalentKort fra en deltager igen.

 1. Titel
 2. Beskrivelse af hvor talentet kommer fra.
 3. To særlige handlinger eller fordele som er eksklusive for Helte med dette kort.
 4. Ikoner som passer til de to handlinger.
 5. Viser hvilken fraktion talentet passer til. Når en Helt bliver mere magtfuld og får flere TalentKort er det ikke et krav at de skal komme fra samme fraktion.

TaskeKort

Disse kort er Heltens beholdning af tøj, rustning, udstyr og våben. En Helt starter ofte med et par TaskeKort, men i løbet at spillet finder eller køber han eller hun flere og giver eller sælger de gamle videre.

 1. Tingens navn.
 2. Symbol der viser, at dette kort er et TaskeKort
 3. Underkategori - i dette tilfælde, et ethåndsvåben.
 4. Tekst som beskriver tingen. Her kan der fremgå ekstra regler skrevet med fed skrift og en narrativ tekst skrevet i kursiv.
 5. Ikon som beskriver tingens effekt: her 2 fysisk skade.
 6. Viser hvilken fraktion tingen passer til. Det er langt fra alle ting som passer under en fraktion, hvilket også kun har narrativ betydning.

LommeKort

Disse kort er ting og sager, som kun har én anvendelse og som efter brug, skal afleveres tilbage til spil-lederen. Disse kort kan eksempelvis være magiske drikke eller særlige pile. De bruges ofte til at give heltegruppen flere enkeltstående muligheder. Det kan give mening at give Heltene et LommeKort fra start. I løbet af spillet finder eller køber Heltene selvfølgelig flere. Hvor TaskeKort er mere personlige, bliver LommeKort ofte delt imellem Heltene i gruppen. Det kan eksempelvis være en idé for gruppen af overveje, inden de går i kamp, hvem der skal holde den store Livseliksir.

 1. Tingens navn.
 2. Symbol der viser at dette kort er et LommeKort
 3. Underkategori - i dette tilfælde, en drik.
 4. Beskrivelse og regeltekst med fed skrift
 5. Ikon som beskriver tingens effekt: her 2 healing.

FjendeKort

Disse kort er forbeholdt spil-lederen og indeholder alt fra trolde, udøde, dyr og drager. Det kan dog ske, at en Helt får følge af et dyr eller andet væsen og i såfald bruges dette FjendeKort også af deltageren. Her kan man bruge disse kort til at skabe overblik over dette væsen.

 1. Fjendetype (ved unikke fjender finder man her fjendes navn).
 2. Underkategori / race - i dette tilfælde er fjenden et menneske.
 3. Tekst som beskriver fjenden. Her kan der fremgå ekstra regler skrevet med fed skrift.
 4. Ikon som beskriver fjendens skade og særlige evner: her 3 fysisk skade og 2 MAGISK VÆRN. Hvis fjenden kan magi, vises her ikoner som beskriver hvilke magifarver fjenden har adgang til. I dette tilfælde kan fjenden påvirke Heltene med SORTE MAGI.
 5. Symbol der viser at dette kort er et FjendeKort.
 6. Fjendens antal af Livspoints (HP).
 7. Viser hvilken fraktion fjenden hører til.