Positioner

Hvordan en spil-leder positionerer sig i forhold til Heltene og fortællingen, har stor betydning for spillets dynamik.

Som en god spil-leder, må man løbende vurdere, om tiden er til at styre i fortællingen, være afventende eller om fortællingen skal være en tæt dialog. Alle tre positioner har sine berettigelser, muligheder og funktioner.

Det kræver erfaring at vide, hvornår man bør vælge den ene position frem for den anden. Det er i høj grad et spørgsmål om hvilken fortælling man ønsker og især et spørgsmål om spil-lederens og deltagernes temperament.

Nybegyndere vil ofte kræve en spil-leder, der stiller sig i front, qua deres mangel og sikkerhed i hvad de kan og må i spillet. Men når de er landet i spillet, har de godt af at flyve fra reden og bidrage med initiativet.
Modsat kan meget erfarne deltagere næsten overtage et spil. Det må de også godt, noget af tiden, og her kan spil-lederen læne sig lidt tilbage. De skal dog også have modspil og der skal ske noget i verden, som de ikke er herre over, ellers føler de sig ikke som Helte, men som guder (og guder keder sig bekendt, fordi de er almægtige).

Foran

Beskrivende, guidende, definerende og monologisk

Når spil-lederen alene tager scenen, for at male et billede af det sted Heltene befinder sig. Som i en bog hvor et landskab eller en fortælling forløber før vi møder hovedpersonen.

Mange litterere spil-ledere excellerer ud i denne position, fordi de med ro kan få lov at placere Heltene præcist i den rette stemning til deres fortælling. Det kan gøres utroligt smukt og poetisk, men det kræver at man, som spil-leder, mobiliserer noget karisma, som deltagerne finder dragende. Det sker at en spil-leder beder Heltene om at lukke øjnene, for at de bedre kan leve sig ind i de beskrevne sanseindtryk. Den form for ro og fordybelse kan være en yderst effektiv måde at begynde et spil på.

At positionere sig foran kan også være en lille og kortvarig effekt, der bringer deltagerne hen hvor spil-lederen ønsker det:

SL: Da I efter en uges tid igen kommer ind på kroen, er der godt gang i den, med dans og musik. Nogle sidder og taler, mens andre står op og diskuterer. Der er travlt ved baren, hvor både mad og drikkelse bliver langet over disken. I får sat jer ved et bord nede bagved og efter en times tid sidder I med maverne fulde af mad. I er faldet i snak med en gruppe fiskere, som netop er kommet hjem fra en lang rejse.

Læg mærke til hvordan spil-lederen ikke spørger om Heltene overhovedet vil sidde ved et bord, eller om de er intresserede i at tale med fiskerne. Det kan til tider være godt at overtage spillet og give det en retning. Hvis man som spil-leder har besluttet at noget skal ske, er det bedre at bestemme at det sker, frem for at manipulere eller lokke deltagerne til at gøre det man ønsker.

Bagved

Afventende, lyttende, iagttagende , passiv (gør sig usynlig) og stabiliserende

Når Heltene fører dialoger med hinanden, bruger lidt tid på at planlægge eller når de bare hygger sig lidt. Spil-lederen holder sig også i baggrunden hvis han eller hun ønsker at deltagerne selv skal tage initiativ ind i handlingen. Det kan være situationer hvor spil-lederen allerede har opstillet flere mulige veje til Heltene, men ønsker at give dem ro til at beslutte sig. Spil-lederen kan også vælge at stille sig bagved, for at lade deltagerne hvile sig i deres Helte, uden at presse fortællingen videre.

Der kan opstå en situation med afslappet stemmning, hvor Heltene sidder i mindre grupper og taler, uden at spil-lederen følger med i alle samtalerne. Her sker det dog ofte, at deltagerne efterfølgende fortæller spil-lederen hvad de har talt om, hvis det var vigtigt for den videre fortælling. Andre gange bliver den lille samtale mellem de to Helte, idet den ikke nødvendigvis skal deles med de andre.

At stille dig bagved, handler grundlæggende om at give deltagerne ro og hvile i deres roller sammen, uden en verden der trænger sig på. Det betyder dog ikke at verden ikke responderer på deres initiativ - det skal den altid gøre.

Ved siden

Dialogisk, respondent, opfordrende og støttende

Denne position udgør en løbende vekselvirkning mellem spil-lederen og deltagerne. Der er mange gode grunde til at bevæge sig ud i de andre to yderpunkter (bagved og foran), men et sundt pædagogisk bordrollespil stiler efter at ramme en balance mellem spil-lederens og deltagernes input til fortællingen.