Prælavet eventyr

Dette eventyr kan man bruge, første gang man spiller HelteLiv.

Eventyr: Den Gamle Kirkeruin

Heltegruppen har fået til opgave at undersøge en gammel ruin, som ligger et stykke udenfor byen Sorg. Sagnet siger at en særlig amulet skulle ligge gemt her, men ingen har før tudet undersøge det. Amuletten skal beskytte byen mod ondskab, netop i disse tider hvor natten og skyggerne ligger tungt over landet.

Spørgsmål: Hvorfor er det så vigtigt for dig, at I finder amuletten?
(Alle Helte skal svare, én for én)

Note: Husk alle talhenvisninger og beskrivelser er tænkt som inspiration, som ikke nødvendigvis skal følges kronologisk af Heltene.

Kirkeruinen

 1. Porten: Regnen siler ned og stormen rusker i træerne. Hvis det ikke var for stjernernes svage lys, der viser sig mellem de hurtigtbevægende skyer, ville her være helt mørkt. Dette er porten til den gamle kirkeruin. Det siges at ingen har sat fod her siden kongetid.
  • Porten er låst.
  • Der er små spyd langs murens top
  • Hvis Heltene gør opmærksom på deres tilstedeværelse, aftager stormen og regnen falder mystisk lydløst. Skyerne samler sig på himlen og der bliver helt mørkt!
 2. Kirkegården: I kirkegården er der vilkårlige rækker af mosbelagte gravsten i et kuperet terræn. Rødder fra de mange gamle krogede træer, som fylder gården, har med tiden arbejdet sig vej gennem fliser og andet murværk. I midten ses, svagt, den lille kirke.
  • Der er gangstier.
 3. Livvagtens grav: En stor og flot gravsten står lidt for sig selv i en lille have op ad kirken
  • Teksten på stenen er et navn og under det et vers fra en gammel forbudt sang fra kongetiden: Verset handler om en konge, som gemte sit hjerte fordi han var ulykkelig forelsket. Han gemte det under en rose.
 4. Kongens kilde: I krikegårdens syd-vestlige hjørne er et bad med vand fra en kilde. Der drypper langsomt vand fra en udmunding i væggen.
  • Der står skrevet en tekst på det gamle sprog. Hvis en Helt kan læse det, ser de at der står: "Den sidste konges tårer løber her"
  • Drikker en Helt af kilden: rul + Kløgt eller Fokus =
   10+ At forligne sig: Helten føler ro og Helten healer alt HP. Glemte Magier er også klar igen.
   7-9 som 10+ men helten skal fortælle om det sværeste valg han eller hun har truffet i sit liv.
   6 Fortvivlelse! Helten tager 2HP skade og skal fortælle om en negativ oplevelse fra sin fortid.
 5. Statue: På kirkegården står en statue af en grædende kvinde
  • Hvis der er en kvindelig Helt i gruppen, ligner statuen bemærkelsesværdigt meget hende.
  • Hvis en Helt studerer statuen, finder Helten en ring (TaskeKort) på fingeren.
 6. Præstens grav: En stor og flot grav som står for enden af stien på kirkegården. Den befinder sig over jorden og er lavet som en stenkiste.
  • Der står skrevet en tekst på det gamle sprog. Hvis en Helt kan læse det, ser de at der står:"Vi fandt dig aldrig, men vi be´r til at du fandt ro"
  • Hvis Heltene forsøger at åbne graven, er den uden et lig. Der kommer nogen bag dem. En eller to "Dødninge" fra nogle af de små grave, rejser sig og angriber Heltene.
 7. Kirkestue og sammenstyrtet væg: Kirkens sidevæg styrter sammen her. Der er mulighed for at komme ind i kirken ad denne vej. Går Heltene ind her, træder de ind i en lille kirkestue med to stole, et bord, en kiste og en bogreol. Det hele er meget gammelt, råddent og vindbidt.
  • Kisten er så rådden, at den går i stykker, hvis man rører ved den. Inde i den ligger en "Livseleksir"
  • I bogreolen er der kun rådne bøger.
 8. Kirkeporten: Porten er rådden og af meget mørkt træ og er forseglet eller blokeret. På døren står på gammelt sprog “Til evigt minde - Den Sidste Konge”
  • Porten smadres hvis de angriber den eller bruger anden form for kraft.
 9. Den lille grav: Et gravsted ligger under et stort træ i den nordøstlige del af kirkegården. En smuk sten med et indgraveret sørgmodigt ansigt i. Over det står skrevet “til minde om stenhuggerne - De som gjorde den smukke rose i det store gulv”.
  • Taler Heltene direkte til ansigtet eller rører ved det. Råber det, at det aldrig fik betaling for arbejdet! To dødninge træder op af gravene og angriber Heltene.
 10. Kirkesalen: Alt er ødelagt og faldefærdigt i Kirkesalen. I salens sider er rester fra mange træbænke. Rundt langs væggen er kalkmalerier af en konge i forskellige situationer. For enden af den store sal er et alter og over dette er et plateau med tilgang fra en trappe i højre siden af salen (se 11).
  • I midten af flisegulvet, markeret med et gulv-billede af en rose, er en hemmelig nedgang ad en vindeltrappe. Da gulvet er dækket af støv og møj opdager Heltene ikke rosen, før de har gået lidt rundt i rummet.
 11. Plateau til koret: En lang gang over alteret. På gulvet er et mølædt tæppe. For enden af gangen ved kirkens væg er en skriveplads.
  • Langs endevæggen er tre store glasmosaikvinduer.
  • I det midterste vindue er en konge afbildet og under ham, i vinduerne ved siderne, er mennsker der tilbeder ham.
  • Når man kigger ned på kirkens stueplan, ser man de steder hvor Heltene har trådt, at der under støvet gemmer sig en rose på flisegulvet.

Under kirken

 1. Studerekammer: Et kælderrum med stearinlys på væggene og en masse edderkoppespind. Der sidder en mand i en hørrobe og læser i en bog (find selv på en beskrivelse af hans udseende)
  • Manden i roben er Hørmunk fra et kloster langt derfra, som går under navnet Bogtårnet.
  • Han kalder sig selv Bjørka Buesnedker (Hans far var buesnedker, men bøgerne tog Bjørka, siger han om sig selv).
   Bjørkas motivation
   At rekruttere nye HørMunke til sit kloster.
   At samle viden fra dette bibliotek.
   Han er særligt interesseret i at finde en løsning til en gåde han er blevet givet af klostret. Det er den første test i oplæringen til at blive HørMunk.
   Når han har fundet svaret, ved han hvilken bog han skal bringe tilbage til klostret.
   Han tager gerne imod hjælp fra Heltene.
   Han er også interesseret i hvad spillerne laver ved den gamle kirke.
   Gåden
   Hvad er det, en rig mand mangler, en fattig mand har, og man dør af hvis man spiser det?
   Svaret er Ingenting.
   HørMunken teleporterer sig væk, ved at aktivere en talisman, han bærer om halsen, så snart han har erhvervet sig bogen om ingenting.
 2. Bogreol: Bogreolen svinger til side hvis der trækkes i “bogen om Ingenting”, som er svaret på gåden. Siderne i bogen om ingenting er blanke.
  • Bag ved bogreolen er der en gang videre ind i det underjordiske kompleks.
 3. Gang: Der er to døre på venstre hånd for enden af gangen.
  • Der ligger et skelet et par meter inde i gangen.
  • Der er temmeligt støvet og fyldt med spindelvæv.
 4. Gravkammer: I krikegårdens syd-vestlige hjørne er et bad med vand fra en kilde. Der drypper langsomt vand fra en udmunding i væggen.
  • Der står skrevet en tekst på det gamle sprog. Hvis en Helt kan læse det, ser de at der står: "Den sidste konges tårer løber her"
  • Drikker en Helt af kilden: rul + Kløgt eller Fokus =
   10+ At forligne sig: Helten føler ro og Helten healer alt HP. Glemte Magier er også klar igen.
   7-9 som 10+ men helten skal fortælle om det sværeste valg han eller hun har truffet i sit liv.
   6 Fortvivlelse! Helten tager 2HP skade og skal fortælle om en negativ oplevelse fra sin fortid.
 5. Tronsal: Der er to døre ind til tronsalen. Den ene dør knirker og afslører at Heltene er på vej ind i rummet. Der er sorte stearinlys og en tyktflydende mørkerød væske i hele den nederste del af rummet.
  • Hvis Heltene træder i blodet skal de rulle styrke, for at modstå den nekromantiske effekt fra væsken:
   10+ Helten påvirkes ikke af effekten.
   7-9 Helten bliver mindet om hans eller hendes største ugerning.
   6 Helten bliver mindet om hans eller hendes største ugerning og tager 2hp i skade.
  • Der er en Nattepræst (se kort), som ser Heltene an når de kommer ind i rummet.
  • Hvis Heltene dræber Nattepræsten, bliver han til en Skygge
   Nattepræsten siger:
   “Hvem vover at forstyrre mit ritual?”
   "Skygger kræver deres hære"
   “Det forbistrede træ, mine øjne skærer”
   “I ved ikke hvad i er oppe imod!”
   Nattepræstens agenda:
   At vække kongen som udød og føje ham til egne rækker.
   For at vække kongen skal Nattepræsten gennemføre et ritual, som han nu er i gang med at udføre.
 6. Det sorte studerekammer: Et lille rum som er overmalet med figurer, tegn, sære tekster, som vidner om en besat persons tilstedeværelse.
  • På bordet ligger en bog.
   Der en kiste, som er låst.

 7. Kongens gravkammer: Et lille og meget smukt rum med mange kalkmalerier langs væggene. Der er to rækker med bænke og for enden af rummet ligger en stor stenkiste, med stenlåg.
 8. Den Sidste Konges grav: I kisten ligger Den Sidste Konge. Han er helt forædt af mider. Om hans hals ligger amuletten.