HelteLivs regler

Reglerne bestemmer hvad og hvornår en Helt kan noget i fortællingen. Mens de sikrer at jeres kollektive fantasi forbliver konsistent og meningsfuld.

System

Begynderhjælp

Har du aldrig prøvet bordrollepsil før, anbefales det at du læser dette eksempel igennem. Læs det, som en god heltefortælling og læg mærke til hvordan spil-lederen bruger regler til at styrke fortællingen og skabe en meningsfuld verden.

Tre værdier

Simplicitet

Det skal være en relationel, gribende og engagerende oplevelse, at leve sig ind i HelteLiv. Ikke en oplevelse hvor både spil-lederen og deltagerne sidder med hovedet begravet i regelbøger. HelteLivs regler er designet så deltageren kun skal forholde sig til et lille antal kort, hvor de tydeligt kan overskue både deres Helt og de fjender de møder. Alle tal, som figurerer i regelsystemet, er holdt så lave og overskuelige som muligt.

Diversitet

Regelsystemet er holdt simpelt, men med plads og rig mulighed for, at deltagerne kan skabe og udvikle unikke Helte, som konstant er på vej. I dette system er man ikke låst i faste roller, deltagerne former dem undervejs og når det giver mening, kan de altid skifte sti i deres HelteLiv.

Narrativitet

Reglerne i dette system er designet til altid at opfordre og invitere til den kollektive fortælling. Når en Helt gør noget i verden, sker der altid noget - ikke nødvendigvis hvad han eller hun havde forventet, men der sker altid noget.

Reglerne er vigtige

Selv om fantasien er det overskyggende element i bordrollespillet, er behovet for en bærende realisme større end man skulle tro. Improvisation, fantasi og kreativitet, kommer ikke ud af ingenting; de bliver til, når det reelle er genkendeligt og håndterbart. Med det reelle menes, at deltagerne skal kunne stole på den verden I spiller i. De må være klar over, hvad de kan og hvad de ikke kan i verden. De skal kunne genkende en årsagssammenhæng i Jeres fortælling, ellers bliver de ude af stand til at handle meningsfuldt.

Et rollespilsregelsystem er en slags lege- eller fantasikontrakt, som fungerer omtrent på samme måde, som når børn siger: “skulle vi ikke sige at...” lige før en leg igangsættes. På den måde bliver regelsystemet det stillads, den kollektive fantasi går på. Det er netop fordi fortællingen i et rollespil er kollektiv, at der er behov for en række aftaler, om hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan. Man skal bestemt bruge sin fantasi og evne til at improvisere, når man spiller en rolle i et rollespil, men det er altid sammen med andre og i forbindelse med en større historie.

HelteLivs regler løser selvfølgelig ikke opgaven alene og det er derfor til enhver tid spil-lederen der har definitionsmagten og han eller hun kan altid “overrule” reglerne. Det kan være en fordel, at spil-lederen på forhånd har sat sig ind i systemets bagvedliggende tanker, så spillet i praksis kan forløbe så vidt muligt gnidningsfrit. Det er nemlig meningen at deltagerne skal bruge tiden på fortælling og samspil, og ikke på at terpe regler.