Bordbog: Lars Grønbech Kirkeby

UFORUDSIGELIGHED

Det blev mere overskueligt at skulle deltage i sociale aktiviteter, hvor man ikke kendte alle udfald på forhånd.

Deltageren havde problemer med at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der kunne opstå noget uventet. Det betød, at deltageren ofte blev derhjemme.

Der blev arbejdet med at skabe uventede situationer i heltelivet, som deltageren reflekterede over med spillederen og gruppen. Deltageren undersøgte, hvordan det var at være i en situation, hvor alle muligheder ikke var bestemt på forhånd, og hvordan han kunne opleve at være handlekraftig i det.

Deltageren beskrev, hvordan det efterfølgende var mere overskueligt at skulle deltage i sociale aktiviteter, hvor han ikke kendte alle på forhånd.

INTEGRITET

Deltageren oplevede et løft i selvværd i socialt samvær med andre mennesker.

Deltageren havde svært ved at tillægge sine egne meninger nogen særlig værdi. Helten mødte, på sin heltefærd, bipersoner, som udfordrede dette selvbillede. Deltageren spillede en sangskriver, der ønskede at dele sin poesi og sange med andre. Helten blev konfronteret af en snobbet, berømt musiker, som gav helten den nødvendige modstand. I eftersamtalen blev der talt om, hvordan det havde været at stille sig til skue i heltelivet og konfrontere vanskelige følelser, som repræsenterede deltagerens indre dæmoner.

Deltageren beskrev, at der kom et løft i forhold til hans egen berettigelse blandt andre.

SELVVÆRD

Deltageren fik mod til at komme i praktik, som blev starten på en mere aktiv hverdag.

Deltageren havde svært ved at begå sig i sociale sammenhænge grundet en svær barndom.

Deltageren øvede sig på at være både sjov og alvorlig i fortolkningen af sin helt til stor fornøjelse for alle i gruppen. Deltageren øvede sig også på at finde den rette balance mellem tavshed og tale, når man henvender sig til de andre helte i fortællingen. Deltagerens helt mødte indre konflikter, der relaterede sig til deltagerens eget indre liv, og spillederen omsatte konflikterne, så deltageren oplevede opbakningen fra gruppen.

SOCIAL ISOLATION

HelteLiv var første skridt mod at bryde den sociale isolation.

Deltageren isolerede sig en stor del af tiden derhjemme.

Eftersom deltageren havde en interesse for spil, var HelteLiv noget, der kunne få deltageren afsted hjemmefra med et stabilt fremmøde til følge. Sammen med spillederen og de øvrige deltagere oplevede deltageren med succes et stigende ansvar i gruppen.

En gang hvor deltageren af god grund ikke kunne komme, ringede en af de andre deltagere for at høre om deltageren kom næste gang. Svaret var ja, selvfølgelig!

TILLID

Deltageren oplevede ikke at ”slå sig” på relationer i samme grad som tidligere.

Deltageren havde svært ved at opleve tillid til sig selv og andre på grund af vanskelige oplevelser tidligt i livet. Det gjorde det svært at være i uformelle situationer og gå i dialog med andre, som ikke repræsenterede de samme værdier.

Via sin helt øvede deltageren sig på at sige til og fra i sociale situationer, hvor der var mange dagsordener på spil. Deltageren fik efterfølgende lyst til at spille bordrollespil i andre sammenhænge, og fik derigennem nye idéer til forskellige egenskaber og personlighedstræk, som den nye helt skulle besidde fremadrettet.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!