Hør-ordenen

Info

Ideologi: Neutral.
alliance: Tempelriget.
Beskæftigelse: Bestyre biblioteker.
Religion: Vanen Index.
Stemning: Primært Brun.

Det stille liv

Hørordenen er en biblioteksorden, som hovedsageligt betjener bibliotekerne overalt i Lente. Ordenen bestyres af de ældste bibliotekarer fra Tårnbiblioteket i Midlund.

Hørordenen samler, skriver, plejer og binder Lentes bøger efter alle kunstens regler. De har afgivet løfte om at leve et fredeligt og kysk liv, men da bøger og skrifter som bekendt er fyldt med fortællinger om alverdens eventyr og fristelser, sker det, at medlemmer af Hørordenen får udlængsel efter et liv udenfor.

Ordenen sender ofte unge ud på pilgrimsrejser for at hente eller finde bøger. De unge, der sendes ud i verden, er ofte glade for friheden, men Lente kan også være et hårdt sted at leve – særligt når man er vokset op på et trygt bibliotek.

Løfterne

Det er altid muligt at slå sig ned hos Hørordenens biblioteker og blive én af dem. Dog skal man afgive tre løfter.

Fattigdom: Du afgiver alt hvad du ejer til biblioteket.

Lydighed: Du skal adlyde de ældste.

Cølibat: Du må ikke have en kæreste og
må ikke gifte dig.

Kodex

  • Vi er alle sønner af synden.
  • Ikke alle bøger er for alle.
  • Det skrevne ord er sjælens ro.

Skolen for magi

helteliv_alle_maier

Mellem Hørsø og skoven, Løvinia, højt oppe på Mosbjerg ligger hørordenens akademi. Et studiested for magi, hvor der stræbes efter den højeste kosmiske indsigt og ukendte stemninger. Akademiet forholder sig politisk neutralt, men rådgiver flere af Lentes fraktioner.

På akademiet lærer man at kaste alle former for magi.
Jo hårdere man øver og studerer akademiets visdom, jo flere stemninger bliver man i stand til at kaste i sin magipraksis.

Grader

Ærkegrad: Akademiets øverste ledelse kaldes for ærkerne. Det er kun ganske få, der opnår ærkegraden. For at kalde sig ærker må man først igennem et livslangt disciplinært studie med mange mys-
tiske rejser og megen læsning. En ærkers veje er uransagelige, ingen ved helt hvad de har planer om.

Menegrad: Akademiets lærerstab består af de såkaldte mener, der er uddannet i magiens kunst. De rejser meget og nyder respekt, hvorend de kommer i Lente. Menernes opgave er – ud over at
undervise lærlinge – at indsamle magi og viden til akademiet. En mene er altid i gang med at skrive eller indsamle materiale til en afhandling.

Lærlingegrad: Akademiet optager hvert tiende år lærlinge med særlige magiske talenter. Her skal lærlingene bestå en række
opgaver af teoretisk og praktisk karakter. Det er kun få, der består akademiets optagelsesprøver.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!