Adels-slægterne

Info

Styreform: Monarki.
Ideologi: Konservatisme.
Religion: Dragetro.
Land: Flodlund (På Tempelrigets nåde).
Stemning: Rød.

De syv sønner

Ved trækrigens endelige opgør, blev vanen Fjøl såret og søgte, ly ved en barmhjertig troldefamilie i Lyslund, hvor syv troldkvinder fødte ham syv sønner, mens de drømte syv drømme. Sønnerne voksede sig stærke, men ved faderens død blev de så uenige om arven, at de begyndte at bekrige hinanden. Det blev begyndelsen på kongetiden og de syv kongedømmer: Superbia, Invidia, Ira, Acedia, Gula, Avaritia og Luxuria.

Adelsslægterne er efterkommerne af disse syv konger. Slægterne lever i dag under Tempelrigets nåde og primært i Flodlund, hvor de har hovedsæde i brobyen, Navis. Der bor dog også adelsslægter i byerne i Lyslund, Midlund og Lavlund. Samtlige syv adelsslægter er meget rige og har mange soldater under sig. Dog ikke nok til at løsrive sig fra Tempelrigets magt.

I hemmelighed tilbeder adelsslægterne fortsat dragerne, der under kongetiden gav dem magten over Lente. Men eftersom dragerne er fordrevet, er mindet om dem også svundet ind sammen med adelsslægternes legitimitet. Tempelriget har forbudt adelsslægterne at udnævne en konge blandt sig, og langsomt stiger Tempelrigets interesse for Flodlunden. Med andre ord er adelsslægternes magt truet.

Adelsslægterne har mange indbyrdes kampe og konflikter. Det ligger i deres blå blod at stræbe efter magten, og deres ære overskygger ethvert ønske om stabilitet i deres alliancer. Alligevel er truslen fra Tempelriget og Sølvkonsulatet, på den anden side af Fyrstemuren, så stor, at adelsslægterne føler sig nødsaget til at gifte deres børn til hinanden af hensyn til intern ro, stabilitet og fred.

I et gammel oldlunsk og profetisk skrift kaldet “Quæ-kvadet” tolkes det, at en lys dronning engang vil samle adelsslægterne i en helt ny verdensorden. Det er et håb, der lovprises med en vis ambivalens blandt adelsslægterne. Kvinder har ikke før siddet på tronen, og lysets kræfter er noget man forbinder med Tempelriget.

Superbia (hovmod)

Avaritia (griskhed)

Luxuria (utugt)

Invidia (misundelse)

Gula (Frådseri)

Ira (vrede)

Acedia (dovenskab)

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!