Bordbog: Jonas Begtrup-Hansen

SAMARBEJDE

Den endelige sejr rungede helt ud i skolegården!

Som led i klassens trivsel blev en gruppe på fem givet ekstra opmærksomhed. Gruppen oplevede konflikter, som ofte forstyrrede undervisningen og skabte utryghed for dem selv og andre børn.

Deltagerne spillede HelteLiv over en længere periode, med fokus på venskab, samarbejde og konflikthåndtering. Deltagerne mødte mange udfordringer på deres eventyr sammen. Fortællingen stillede store krav om samarbejde. Til at begynde med var det svært, men langsomt voksede holdånden og deltagerne lærte at “have hinandens ryg”. Til sidst besejrede de den ondskab, som truede bønderne i byen Engne og den endelige sejr rungede helt ud i skolegården.

Efterfølgende oplevede deltagerne fortsat konflikter, men havde nu fået nogle redskaber og minder om et fællesskab at trække på. Gruppen fik også en større indsigt i, hvornår konflikter opstod og hvad der var ophav til dem. Fjendskab blev til venskab med alt hvad det indebærer.

SELVVÆRD

Deltageren sagde spontant efter noget tid: “Jeg er faktisk blevet lidt en modig type”

En deltager var meget usikker og talte ofte nedsættende om sig selv med udsagn som: “Jeg er ikke god til noget”. Sammen med tre andre deltagere blev HelteLIv indledt med et øvefokus på heltemod og at styrke troen på sig selv.

Heltelivet var fuld af udfordringer, som kun de modigste helte kunne klare. Det viste sig at selv en modig helt også kan tvivle på sig selv, men at der altid er råd for udfordringer af den slags. Råd, der kan findes hos venner, som også kan tvivle på deres mod. Ved at stå sammen og støtte hinanden udviste heltegruppen mod, og sejrede med nød og næppe over de onde kræfter i Lente.

Deltageren kunne bruge fortællingen om, at også helte er i tvivl, og på den måde blev tvivlen normaliseret for deltageren, som blev bekendt med, at det er noget alle mennesker arbejder med.

SPROG

Deltageren blev introduceret for HelteLiv og lærte følelsen af, hvordan det er at have ordet i sin magt.

To deltagere med sproglige udfordringer blev som et led i specialundervisningen introduceret for HelteLiv. Formålet var at træne deres sprog og evne til at sætte ord på følelser. Deres sproglige udfordringer var ofte årsag til misforståelser og konflikter i skolen.

Deltagerne valgte at spille to helte, der samlede på bøger til deres hemmelige bibliotek. Den ene var præst og den anden var druide. De drog sammen på en fantastisk heltefærd, der udfordrede dem med mange sproglige gåder, og hvor de måtte bruge ordets kraft i mødet med udspekulerede fjender.

De to deltagere oplevede at have det sjovt med de sproglige udfordringer og fandt relevans og glæde ved at læse og løse de mange gåder, som de mødte undervejs på deres eventyr.

INKLUSION

HelteLiv var med til at ændre klassens fortælling om deltageren.

Deltageren havde svært ved at finde fodfæste i klassen og indgå i venskaber. Med diagnosen ADHD havde deltageren svært ved at føle sig tryg og var indblandet i en række voldsomme episoder, som havde resulteret i at klassekammeraterne tog afstand, og deltageren følte sig ensom på skolen.

Heltelivet blev opstartet med kun to deltagere for at skabe en tryg atmosfære. Deltageren fik hurtigt ejerskab for aktiviteten og langsomt blev flere inviteret med.

Deltageren oplevede at være medejer af en aktivitet, hvor ansvar, venskab og social konsekvensberegning blev øvet. Ikke mindst blev heltenes venskaber også deltagernes.

VEDHOLDENHED

Deltageren fik en oplevelse af at fungere i et samarbejde og fik et nuanceret syn på, hvordan man kan reagere forskelligt på kedsomhed.

Deltageren oplevede mange konflikter med autoriteter, hvilket havde resulteret i flere skoleskift og et ungt menneske, der generelt havde svært ved at afslutte et uddannelsesforløb.

Deltageren valgte at spille sin helt som en kaotisk karakter. Spillederen og de andre deltagere spurgte ind til de kaotiske handlinger og deltagerens øvefokus var at bruge heltens handlinger til noget, som var gavnligt for de andre helte i fortællingen. Helten blev også mødt med konsekvenser af destruktive handlinger.

Efter fortællingen snakkede gruppen om bevæggrunde for kaos, og hvordan det både kan forhindre og fremme samarbejdet i en fortælling. I senere spil tog deltageren faktisk rollen som heltegruppens leder.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!