Giv ansvar

SL (som byherre): Troldene fra tågeskoven lister sig, i ly af natten, ind i vores landsby for at stjæle vores korn.

Sådan fortæller en byherre om sin kære landsby, da han klager sin nød. Men da heltene undersøger situationen nærmere, finder de ud af, at troldene faktisk sulter, fordi landsbybeboerne har omlagt den skov, som troldene levede af til landbrug. Heltene står således overfor et etisk dilemma: Hvem har ret til landområdet? Menneskene eller troldene? Er det acceptabelt at stjæle, når man sulter? Skal heltene overhovedet gribe ind i konflikten? Her er det spillederens opgave, at heltene oplever konsekvenser af de valg, de træffer. Lige meget hvad heltene vælger at gøre, får det konsekvenser i fortællingen. Og ja, at vælge ikke at gøre noget er også en handling.

Det er dog altid en pædagogisk vurdering, hvor hårde konsekvenserne skal være. Deltagerne må ikke miste modet til at turde handle, men må heller ikke føle sig usynlige og ubetydelige i helterollen. Det er en balancegang, som spillederen løbende kan justere, i takt med, at deltagerne er blevet trygge i heltelivet.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!