Konflikter

Heltelivet handler om at træffe valg, møde konsekvenser og finde modet. Derfor skal fortællingen være konfliktfyldt, vedkommende og til tider intens.

En fortælling om helte er en dannelsesrejse. En rejse, som sender dem langt væk fra dem selv og det velkendte, for igen – efter megen møje og besvær – at bringe heltene hjem, klogere på sig selv og verden.

I HelteLiv skal konflikter først og fremmest forstås som det, at modstridende interesser mødes. Spillederen kan frit justere intensiteten i konflikterne, så det passer til deltagerne, men konflikterne skal altid være der. En fortælling om helte uden konflikt er ikke en ægte heltefortælling.

Heltelivets fortælling opdeles i fire konfliktlag: Den nære, konkrete, truende og fjerne konflikt, som hver især bidrager med spænding og fremdrift i fortællingen.

Nære

Den nære konflikt handler om heltens indre liv og drejer sig om heltens relation til sig selv og de andre helte i fortællingen.

I nære konflikt oplever helten bland andet mødet med det ukendte og utrygge – Det som kræver mod. Fortællingen om heltens nære liv kan strække sig over flere spilgange og kan fungere som en underliggende fortælling, spillederen og deltagerne arbejder med over længere tid.

Den nære konflikt handler om:

 • Heltens frygt kontra ønsker for fremtiden.
 • Gnidninger i venskaber mellem heltene.
  Modstridende følelser.
 • Heltens forståelse af verden kontra andres forståelse af verden.
 • At påtage sig ansvar og træffe svære valg.

Konkrete

En stor del af heltelivet drejer sig om at drage på eventyr, og her finder vi fortællingens næste konfliktlag – den konkrete konflikt. Den konkrete konflikt afsluttes typisk inden for én eller to spilgange og kan kategoriseret i fem varianter, der ofte flettes sammen:

Undersøge

Heltene skal undersøge et sted, en genstand, en fjende eller person.

Eksempel: Undersøg, hvorfor klokkerne er begyndt at ringe igen fra det gamle og forladte tempeltårn.

Finde

Heltene sendes ud for at finde og bringe en forsvunden person eller genstand tilbage.

Eksempel: Find og bring krofatters datter tilbage. Hun er blevet kidnappet af en røverbande, som holder til i skoven.

Bekæmpe

Heltene skal nedkæmpe en fjende eller anden udefrakommende trussel.

Eksempel: Beboerne i landsbyen ønsker, at heltene skal bekæmpe den store oldtrold, som over længere tid har hærget landsbybeboernes marker og ædt deres kvæg.

Beskytte

Heltene får til opgave at beskytte eller hjælpe en person, by, borg eller et andet sted imod en akut fare.

Eksempel: Ved midnat bliver den lille landsby Dystervang invaderet af skygger. Indbyggerne beder heltene om hjælp og beskyttelse.

Rejse

Heltene får til opgave at rejse til et andet sted langt borte. Det kan være fordi de skal overbringe en vigtig besked, som kan få en afgørende betydning.

Eksempel: Heltene finder et gammelt brev, der skal bringes til dets ejermand, som bor i en by langt væk.

Truende

Sjældent er HelteLiv kun isoleret til ét eventyr. Det bliver ofte til en lang serie af spilgange, hvor deltagerne spiller de samme helte over længere tid. Flere sammenhængende eventyr kaldes for en kampagne. Faktisk kan en kampagne i HelteLiv strække sig over flere år. Det kommer helt an på rammen, hvor glad deltagerne bliver for deres helte, fortællingens dynamik, og hvor godt samspillet mellem spillederen og deltagerne falder på plads.

Når man er i gang med en kampagne, er der behov for en større fortælling og en konflikt, som ligger bagved de enkelte konkrete konflikter. Denne kaldes for den truende konflikt. Fortællingen om den truende konflikt handler om den ukendte fare, der ligger og lurer derude.

Den truende konflikt skal være relevant for heltene. Spillederen skal langsomt pirre deltagernes nysgerrighed, så de ønsker at forfølge kampagnens fortælling i takt med at den udfolder sig. Spillederen kan se sig selv som en spændingsforfatter, der skridt for skridt afslører sit plot. Naturligvis kommer den dag, hvor heltene står ansigt til ansigt med den store ondskab, men det mest spændende er ofte uvisheden og de små tegn på vejen til det endelig opgør.

Ved første færd er heltene sjældent vidne om den truende konflikt. Fra eventyr til eventyr kan spillederen langsomt løfte sløret for den store trussel, som kræver heltenes opmærksomhed og heltemod. De konkrete konflikter bliver således til små afsnit i en længere fortælling om den truende konflikt, som nærmer sig.

Den truende konflikt varierer i omfang og indhold, men omhandler altid noget forfærdeligt, som heltene ikke kan ignorere. Noget som tvinger dem til at finde deres mod og beskytte det, som de har kært. Der er ofte tale om et ondt væsen, en ond kraft eller en fraktion, som ønsker mere magt. (s. fraktioner)

Ælas spådom, i Lentes verden, er et godt eksempel på en truende konflikt. Her ligger konflikten op til at heltene via konkrete konflikter skal hjælpe en eller flere af fraktionerne med at finde de glemte artefakter. [s. Jagten på Artefakterne] [væsner]

Fjerne

I den fjerne konflikt findes fortællingen om verdens beskaffenhed og dermed heltelivets mytologiske konflikter. (s. stemninger)

Den fjerne konflikt skildres i form af de underliggende dualismer og viser sig som æstetik i symboler og stemninger. Den fjerne konflikt handler om mødet med fornemmelsen af det, der er større end helten selv. og beskæftiger sig med temaer som:

 • Lys og Mørke
 • Det Gode og Det Onde
 • Det Skønne og Det Ækle
 • Lykke og Meningsløshed
 • Kærlighed og Ligegyldighed
 • Ild og Frost
 • Det naturlige og Det Kunstige
 • Orden og Kaos
 • Liv og Død
 • Evighed og Forgængelighed

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!