Kort

HelteLiv indeholder fire typer kort, der kaldes Heltekort, Talentkort, Tingkort og Fjendekort. Fjendekort finde i tre størrelser: Normal (I), Stor (II) og Kæmpe (III).

Heltekort

Hver deltager har ét Heltekort, som følger deres helt igennem hele heltelivet. Heltekortet beskriver heltens grundlæggende Evner og viser hvilket folk, helten kommer fra.

 1. Her skrives heltens navn.
 2. Her fremgår det, hvilket folk helten kommer fra.
 3. Heltens seks evner beskriver, hvor god eller dårlig helten er til forskellige udfordringer i heltelivet. Deltagerne noterer heltens Evnepoint i form af plusser til højre for ikonet og minusser til venstre. Helten har 0 i Evnen, hvis felterne på begge sider er blanke. I dette eksempel har helten således: +1 STYRKE, 0 SMIDIGHED, 0 FOKUS, 0 KLØGT, +1 MAGT og -1 LIST.
  En ny helt begynder med et plus og et minus.
 4. Beskriver særlige handlinger relateret til det folk, som helten kommer fra. Forneden ses ikoner som svarer til handlingerne.

Talentkort

Talentkort beskriver heltens særlige talenter. Normalt begynder en helt med ét TalentKort og får senere flere i takt med de erfaringer, som denne gør sig undervejs i heltelivet. En helt kan dog maksimalt bære tre TalentKort ad gangen.

 1. Talentets titel
 2. Handlinger, som er særlige for helte med netop dette Talentkort og Ikoner, som passer til Handlingerne.
 3. Ikonet viser, hvilken fraktion talentet passer til. Når en helt opnår flere TalentKort, er det ikke et krav, at disse kommer fra den samme fraktion.

Tingkort

Tingkort indeholder heltenes beholdning af tøj, rustning, udstyr, våben og hvad de ellers finder af spændende ting og sager på deres eventyr. Heltene begynder normalt deres helteliv med et lavt antal Tingkort, men vil finde flere undervejs på deres rejser. Heltene har også mulighed for at give eller sælge gamle Tingkort videre.

 1. Navnet på tingen.
 2. Ikonet viser, at dette kort er et Tingkort. Her fremgår det om Tingkortet er almindeligt, magisk eller artefakt.
 3. Underkategori, der i dette tilfælde er et éthåndsvåben.
 4. Tekst, som beskriver tingen. Her kan der fremgå en lille regeltekst, som er skrevet med fed skrift og en narrativ tekst, som er skrevet i kursiv.
 5. Ikoner, som beskriver tingens effekt. I dette eksempel 2 Fysisk Skade.
 6. Ikonet viser hvilken fraktion, som Tingkortet tilhører. Dog er det langt fra alle ting, der har tilknytning til en bestemt fraktion.

Bagage og byrde

Når heltene drager på længere rejser, kan de ende med at slæbe rundt på en del udstyr. Nogle Tingkort er fysisk tungere end andre, og her kan heltens Styrke hjælpe. Andre Tingkort kræver heltens Fokus, fordi visse ting (som for eksempel et kraftfuldt og magisk smykke) kan være en byrde at bære for sindet.
Det er altid spillederens vurdering, hvor mange Tingkort en helt kan bære.

Småting

Tingkort definerer heltens vigtigste udstyr. En helt kan dog sagtens medbringe ting og sager, som ikke nødvendigvis findes på kort. Det gælder småting, som ikke spiller en særlig rolle udover, at det ville larme i fortællingen, hvis de ikke var der. Simpelt tøj, madrationer, vand og fakler er eksempler på ting, der som udgangspunkt ikke optræder på Tingkort.

Tingkort under kamp

Her kan spillederen finde de generelle retningslinjer for, hvilke Tingkort, der kan anvendes på samme tid under kamp:

 • En helt kan naturligvis kun anvende ét tohåndsvåben ad gangen.
 • Et afstandsvåben er typisk også et våben, helte bruger med to hænder.
 • En helt kan ikke iføre sig mere end ét forsvar på samme tid.
 • En helt kan kæmpe med to våben på én gang. Ofte anvendes et letvåben dog i den svage hånd.
 • En helt kan bruge både et våben og et skjold på samme tid.
 • En helt kan bruge flere magibøger på samme tid, men de optager én af heltens hænder.
 • Magistave holdes i én hånd. Stave der er lavet til nærkamp er typisk listet under tohåndsvåben.
 • Instrumenter optager typisk to hænder, men kan nemt slynges om på ryggen, hvis der bliver problemer.
 • En helt kan maksimalt bære to magiske ringe og én magisk amulet.
 • Underkategorien udstyr kan bruges når helten ønsker, og spillederen vurderer at det er meningsfuldt.

Det er altid muligt at skifte mellem Tingkort under en kamp, men det er spillederen, der bestemmer hvor besværligt det er for helten, eller hvor lang tid det tager. Spillederen kan bruge handlingen fare, hvis helten skifter udstyr i kampens hede. (s faste handlinger)

Nye helte begynder kun med få tingkort, men her ses et vejledende eksempel på en erfaren helts beholdning af tingkort:

Tre forskellige Tingkort

Tingkort findes i tre kvaliteter. Når helte drager på deres første eventyr har de typisk kun et par almindelige og måske ét magisk tingkort.

Almindeligt

Gælder typisk den slags udstyr, som helten begynder sin første færd med. Almindelige Tingkort bruges ofte af jævne folk og væsener.

Magisk

Magibøger, stave og våben med magiske effekter er dyre og kostbare, og kan vise sig at være uvurderligt udstyr for en helt.

Artefakt

Artefakter er unikke, kraftfulde og legendariske. De åbner ofte for helt særlige handlemuligheder i fortællingen. Fraktionerne i Lente er på jagt efter disse artefakter, fordi de spiller en central rolle for historiens gang og vil være afgørende for Lentes skæbne.

Fjendekort

Fjendekort er forbeholdt spillederen og indeholder både venner og fjender, som trolde, udøde, dyr, drager eller andre væsener.
Under en kamp kan spillederen lægge Fjendekort på bordet med det samme, så deltagerne kan se, hvilke fjender de er oppe imod. Spillederen kan alternativt nøjes med at beskrive fjenderne for deltagerne.

Fjendekortet kan også benyttes af en deltager, hvis dennes helt får følge af et fredeligt dyr eller et andet væsen.

 1. Fjendetype eller fjendens navn, hvis denne er unik.
 2. Ikon som viser hvilket folk fjenden tilhører eller hvilken type væsen den er.
 3. Beskrivelse af fjenden. Her kan der fremgå en lille regeltekst, som er skrevet med fed skrift og en narrativ tekst, som er skrevet i kursiv.
 4. Ikoner, som beskriver fjendens skade, værn og særlige handlinger. I dette eksempel viser ikonerne, at fjenden giver 2 Psykisk Skade, har 2 Psykisk Værn og behersker Sort Magi.
 5. Ikonet viser den fraktion, som fjenden tilhører. Det er dog ikke alle, der har tilknytning til en fraktion.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!