Lav en helt

Her kan du læse om, hvordan spillederen igennem 3 faser hjælper deltagerne med at skabe deres egne helte med udgangspunkt i HelteLivs pædagogik, fortælling og regler.

1. FIND ØVEFOKUS

Før heltelivet kan begynde, skal spillederen, som en del af forsamtalen, spørge ind til udfordringer fra deltagerens virkelige liv.

Dette gøres for at finde frem til deltagerens individuelle Øvefokus. Et øvefokus er en kort sætning, der beskriver, hvad deltageren ønsker at øve sig på i heltelivet.

Samtalen foregår åbent i fællesskabet, hvor spillederen fokuserer på én deltager ad gangen, og hvor de øvrige deltagere kan byde ind med forslag til deltagerens Øvefokus.

I HelteLiv er arbejdet med den enkelte deltagers individuelle udfordringer som udgangspunkt et fælles anliggende. Når deltageren deler sine udfordringer i fællesskabet, giver det en oplevelse af samhørighed og en fælles forståelse af de udfordringer deltagerne beslutter sig for at arbejde med.

Udfordring

Samtalen mellem spillederen og den enkelte deltager handler i første omgang om at afklare det, der opleves som en udfordring for deltageren i det virkelige liv. Deltagernes udfordringer kan være mange ting. Det kan være udfordringer med temperament, at modtage kritik, at håndtere konflikter, at skabe struktur i hverdagen, lavt selvværd, følelsesmæssige vanskeligheder eller mange andre ting.

Der arbejdes primært med udfordringer, som deltagerne selv har erkendt. Deltagerne kan nå til nye erkendelser i løbet af heltelivet og i så fald kan et øvefokus selvfølgelig tilpasses herefter.
I det følgende findes en række spørgsmål, som kan hjælpe spillederen og deltageren på vej:

 • Hvad er din udfordring?
 • Hvor oplever du din udfordring?
 • Hvornår oplevede du din udfordring?
 • Hvordan reagerer du i forbindelse med din udfordring?
 • Hvilke følelser får du i forbindelse med din udfordring?

 

Nogle deltagere kan have vanskeligt ved at sætte ord på deres udfordringer. I de tilfælde må spillederen tålmodigt hjælpe til, så spørgsmålene giver mening for deltageren.

Skulle en deltager sidde med en personlig udfordring, som han eller hun ikke ønsker at dele med de øvrige deltagere, egner denne udfordring sig som udgangspunkt ikke til HelteLiv. Det er altid spillederens ansvar, at hjælpe deltageren frem til en passende udfordring. (s. Det pædagogiske forbehold)

Øvefokus

Spillederen skal nu hjælpe deltageren frem til et Øvefokus med udgangspunkt i den udfordring, som deltageren netop har beskrevet.

 • Hvad skal dit Øvefokus være?

 

Et Øvefokus skal være realistisk, konkret og let at forstå.

Deltageren kan af forskellige årsager have vanskeligt ved at finde frem til sit Øvefokus på egen hånd. I disse tilfælde må spillederen vejlede, med udgangspunkt i sit kendskab til deltageren.

Eksempler på Øvefokus

Jeg vil øve mig i, at:

 • Være mere modig.
 • Lede folk på en tydelig måde.
 • Tænke mig om før jeg handler.
 • Være mindre usikker og nervøs.
 • Handle uden at tænke for meget.
 • Være mere ærlig.
 • Være en bedre ven.
 • Vise mine følelser.
 • Deltage i samtaler.
 • Blive bedre til at lytte.
 • Sætte grænser.
 • Slappe af og have det sjovt.
 • Være mere alvorlig.
 • Være mere nysgerrig.
 • Tage ansvar.
 • Finde ro.
 • Planlægge

Eksempler på Personlighedstræk

Ansvarsfuld, bekymret, beskyttende, charmerende, dedikeret, dristig, eksperimenterende, energisk, entusiastisk, fantasifuld, fleksibel, godmodig, idealistisk, indadvendt, inspirerende, intellektuel, irritabel, ivrig, karismatisk, klog, konventionel, kreativ, mystisk, nysgerrig, original, omsorgsfuld, poetisk, praktisk, rolig, spirituel, spontan, stille, strategisk, trofast, troværdig, tænksom, udadvendt, upålidelig, utrættelig, venlig, videbegærlig og viljestærk.

2. VALG AF HELT

Helte sammensættes af HELTE-, TALENT-, et par TINGKORT. Heltene vil i løbet af heltelivet opnå flere talentkort og finde andre tingkort.

Det anbefales, at man, som nybegynder, vælger mellem én af de helte som allerede er samlet. Det er naturligvis også muligt at sammensætte sin egen helt og tilpasse denne efter egne ønsker og fantasi.

Begynderhelte

Her kan du printe alle heltelivs begynderhelte i en samlet PDF. Læs eventuelt om helte nedenfor først. 

Flere Heltekort

Her kan du finde heltelivs Heltekort separat. Disse kort er nyttige hvis i vil samle jeres helt egene helte eller hvis i vil ændre lidt på begynderheltene.

flere talentkort

Her kan du finde heltelivs Talentkort separat. Disse kort er nyttige hvis i vil samle jeres helt egene helte eller hvis i vil ændre lidt på begynderheltene.

3. Tal om helten

Efter den indledende samtale om deltagernes øvefokus og valg af kort er det tid til at fordybe sig i fortællingen om den helt, som deltageren skal spille i heltelivet.

 

Hvem er helten

Det vigtige spørgsmål i denne sammenhæng, er:

 • Hvordan skal din helt være, så den passer til dit Øvefokus?

Typisk vælger deltageren at forme en helt, hvis styrke netop er det, som deltageren ønsker at arbejde med i sit øvefokus. Det ses dog også, at en deltager vælger en helt med den samme problematik som sig selv. Det vigtige er, at deltageren kan arbejde med sit øvefokus gennem helten og analysere sine oplevelser med spillederen og de andre deltagere, når fortællingen er slut.

Uanset deltagerens heltevalg skal spillederen i første omgang lytte. Når deltageren endelig sidder med kortene og har fundet frem til et øvefokus. Har han eller hun ofte en god idé om, hvordan helten skal spilles. Er det ikke tilfældet må spillederen guide deltageren lidt på vej.

Langsomt skal samtalen glide over i fortællingen om helten. Her skal spillederen og deltageren skridt for skridt tage udgangspunkt i heltens fortid, nutid og fremtid.

Fortid

 • Hvor kommer din helt fra?
 • Hvem husker din helt?

Nutid

 • Hvordan er din helt? (Vælg eventuelt to personlighedstræk)
 • Hvordan kender din helt de andre helte i fortællingen?

Fremtid

 • Hvad driver din helt?

En helt bliver først rigtigt til en helt i heltelivet sammen med de øvrige helte. Spørgsmålene skal derfor besvares kort og åbent. Spillederen kan spørge ind til flere detaljer senere, når fortællingen er i gang.

Eksempel på en helt

Mit navn er Janus Sigtfeldt. Jeg er Tempelridder fra storbyen Lumia.
Jeg er opvokset på templet og husker min bedstefar, men han døde på tragisk vis, da jeg var 8 år.

Jeg er ansvarsfuld, men dristig.

Min bedste ven hedder Lanis Tifinger og så har jeg min gamle hest Karl, som følger mig i tykt og tyndt.

Jeg vil vise mit værd, så jeg engang kan blive domridder og få mit eget tempel.
– Måske bare i en lille by, hvor jeg kan træde tilbage og leve et simpelt liv.
Udover det har jeg nok et ønske om at finde min far, som jeg aldrig har kendt.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!