Magi kompendium

Dette er et index over alle magier i Lente – inddelt efter level og farve. Der kommer løbende flere til i takt med at fortællingerne om Lente tager til. Se også stemninger og Foreslå en magi.

Hvid

Lyset

Lux (0) Din hånd lyser op i stjernelys, der lyser din vej op, blænder udøde og skygger.

Håb (0) Et tegn fra stjernerne viser sig og giver håb og ro til dem omkring dig.

Nova (2) Healer alle venner 1 HP, eller skader alle udøde og skygger 1 HP.

Healing (1) Healer 2 HP, eller skader en udød eller skygge 2 HP.

Velsignelse (1) Et våben får +1 skade.

Barriere (4) Et helligt felt omkring dig giver fjender 3 psykisk skade, når de at trænge igennem.

Lammelse (3) Ved berøring lammer du en fjende til du slipper igen. Fjenden kan slippe fri men tager 3 i skade.

Skrifte (2) Du eller en ven som bekender en synd helbreder 1 til 4 HP.

Salme (2) Så længe du synger får venner der kan høre dig +2 til magikast (dog ikke sort og grå).

Indsigt (3) Du eller en ven får klarsyn om hvad der kan ske i nærmeste fremtid.

Klarsyn (3) Du ser igennem illusioner og andre blændværk.

Katarsis (4) En ven helbreder 6 HP og alle negative effekter fjernes.

Vanier (6) Du kan kortvarigt tale og forstå vanernes sprog, vanir.

Loven

Lyn (1) Et lyn springer fra din hånd og skader en fjende 2 HP.

Sandhed (2) En person tager 1 psykisk skade, hvis han eller hun lyver.

Svar (2) En person føler sig nødsaget til at fortælle en sandhed om sig selv.

Kædelyn (3) Kast et lyn fra din hånd, som kaster sig fra fjende til fjende og skader 2 Lynskade hver.

Skyld (3) Du tager skylden fra en anden og bærer skylden i stedet.

Offer (3) Du bytter helbred med en ven.

Lysskjold (3) +2 psykisk og fysisk værn mod udøde og skygger.

Sort

natten

frygt (x) antal svage fjender flygter.

Sidstevilje (2) En svag udød gør som du siger.

mørke (X) Frembring mørke.

nattesyn (1) Du eller en ven får nattesyn.

Blasfemi (4) Alle i nærheden, der bærer en form for hvid magi, tager 3 psykisk skade.

Sjælebinding (3) Stjæl et netop dødt væsens sjæl.

Knoglesplint (2) Kast en knogle splint mod en fjende som giver 2 fysisk skade.

Skjul (2) Du forsvinder og dukker op i en skygge i nærheden.

skyggespring (3) Du forsvinder og dukker op i en skygge i nærheden, efter eget valg.

Slørkniv (2) Hidkald en magisk kniv fra Skyggerne til din hånd. Kniven fungere som en normal kniv men giver 2 psykisk skade. Kniven forsvinder efter at den har givet skade.

Tjener (1) Din egen skygge hjælper dig med ikke voldelige gøremål.

Hvæs (6) Du kan kortvarigt tale det mørke sprog Hvæs.

trækning (X) Du trækker livet ud af en fjende tæt på og giver x psykisk skade.

Lidelsen

dræn (1) Du stjæler 1 hp fra en levende i nærheden og helbreder selv 1 hp.

skrig (2) En fjende tager 2 psykisk skade.

anamnesis (4) En fjende tager samme skade, som sidste gang den tog skade. Kan ikke genkalde sig selv.

fobi (2) Ved berøring efterlades en kortvarig fobi i en ven eller fjende.

skrig (2) En fjende tæt på tager 2 psykisk skade.

sorg (3) En fjende tæt på overvældes af sorg og tager 2 social skade

traume (x) En fjende får et passende traume.

Døden

Nekromanti (X) Væk en død som udød. Den vil nu kæmpe ved din side for en stund. X afgøres af fjendes størrelse.

Livsrest (2) Du helbreder 1 HP per lig i nærheden. Lig kan kun give liv en gang.

Benfængsel (2) Knogler springer op af jorden og fanger en fjende i et benfængsel med 3 hp.

knoglesplint (2) Kast en knoglesplint mod en fjende som giver 2 fysisk skade.

sidste vilje (1) En svag udød, som ikke er under din kontrol, gør alligevel som du siger.

sjælebinding (x) Fang en netop død sjæl i et objekt. Objektets værdi skal være værdigt til sjælens styrke. Du kan tale med sjælen når du holder objektet.

Brun

Teksten

Identificer (0) Åbenbar magien (farve og effekt) i en ting eller et sted.

Tekst (0) Åbenbar eller skjul en tekst.

Brev (1) Dit brev flyver selv til sin modtager.

Fjer (0) Fremkalder en fjer som kan skrive for dig.

Oplevelse (2) En tekst åbenbarer sig sanseligt.

Kløgt (2) +1 til kløgt.

Transfer (2) Du overfører en lange tankerække til en anden person via berøring.

Index (3) Alle bøger i nærheden bliver sat i den orden du ønsker.

Bogsvar (3) En bog svarer dig på et spørgsmål på vegne af sin forfatter.

Skriftsprog (X) Du kan kortvarigt skrive og forstå alle sprog. X afgøres ved hvor sjældent sproget er.

Tiden

Blink (2) Du forsvinder og kommer frem et vilkårligt sted i nærheden.

Find (1) Du står nu med en ting i hånden du havde forlagt.

Tallet

Pil (1) Skyder en magisk pil afsted som rammer, selv rundt om et hjørne. Giver 1 fysisk skade.

Våben (2) Hidkald midlertidigt et tilfældigt våben til din hånd.

Punktform (4) En skriftlig vejledning fortrylles til at give læseren 3 psykisk skade hvis den ikke følges præcist.

Tanken

Indsigtsfuld (2) Få adgang til en persons tanker via berøring.

In-mente (1) Genkald et minde fra dig selv eller en person du berører. Du sanser dette minde, som oplevede du det hele nu.

Telekinesis (1) Flyt ting uden at røre dem. Dog ikke tungere ting end du selv kan løfte.

Paradox (3) En fjendes tanker bliver paradoksale. Fjenden tager 4 psykisk skade.

Ambivalens (3) Så usikkerhed og tvivl i en person.

Psykiskskjold (4) Psyksisk værn +3.

Apori (4) en persons tanker ender i vildrede.

Nærtelepati (1)Når du kender nogens sande navn og de er i nærheden, kan du dele dine tanker telepatisk.

Fjerntelepati (4)Når du kender nogens sande navn og de er i Lente, kan du dele dine tanker telepatisk.

Transcendentaltelepati (6) Når du kender nogens sande navn, kan du dele dine tanker telepatisk.

Amnesi (2) Ved berøring glemmer en person en begivenhed.

Amnesi (6) Ved berøring får en person totalt hukommelsestab.

Lilla

Kunsten

Opsang (2) En ven omruller nærdød.

Stil (0) Dit eller din vens hår og tøj kommer straks i orden.

Dans (1) En fjende begynder at danse.

Alarm (1) En dør eller en kiste larmer højt hvis nogen åbner den.

Forklædning (2) Tøj ændrer midlertidigt udseende.

Interesseløs (3) Du oplever et kunstværk rent og det sandhed taler til dig.

Kunst (3) Ved berøring kan du plante en følelse i et objekt. Når nogen ser eller rører objektet får de selv samme følelse.

Musak (3) Din melodi eller sang bliver på stedet.

Brag (3) Et øredøvende brag, der gør alle, der ikke beskytter ørerne, døve i et par minutter.

Fascination (1) En person falder i staver.

Oprør (2) En fjende handler til din fordel én gang – eller tager 2 psykisk skade.

Diskurs (2) En venskabelig samtale bliver til et skænderi eller omvendt.

Opmærksomhed (3) En folkemængde retter deres opmærksomhed mod dig.

lydIllusion (0) Skab en lydIllusion.

synsIllusion (2) Skab en synsIllusion.

Distraktion (2) Flyt en fjendes opmærksomhed.

Illusion (4) Skab en komplet illusion. De der narres af formularen hører, ser og kan røre ved illusionen

Folkelig (3) En person forandrer midlertidigt  udseende fra et folk til et andet. Fx fra Lundmenneske til Viltrold.

Talesprog (5) Du kan kortvarigt tale og forstå alle sprog på nær Vanir og Hvæs.

empati (1) Du ved hvad en person i sandhed føler, men bliver kortvarigt selv ramt af følelsen.

Glasmønt (X) Du skaber en midlertidig illusion af et ønsket antal guldmønter. X = bestemmes ud fra antal.
Ide: Thomas Geltzer

Højfrekvent (3) Du frembringer en tone-sammensætning der skærer gennem marv og ben. Fjender tæt på tager 3 fysisk skade.
Ide: Rene Holgaard

Følelsen

Hjerteskær (2) En fjende får fysisk ondt i hjerte og tager 2 fysisk skade af en uspecifik sorg.

Empati (1) Du ved, hvad en ven eller fjende i sandhed føler.

Opfordring (2) Alle venner får +1 til næste skade.

Mani (2) Så længe denne magi er aktiv har du eller en ven +2 til fokus og magt og behøver ikke mad og drikke. Når mangien deaktiveres falder du til 1 HP.

Hjemve (2) En person længes efter fortiden eller et bestemt sted.

Rastløs (2) En fjende kan ikke finde ro.

Vrede (2) En person mærker vrede.

Hjælpsom (2) En person føler sig hjælpsom.

Kærlig (2) En person føler sig kærlig.

Modig (2) En person føler sig modig.

Træt (2) En person føler sig træt.

Lefle (2) En folkemængde fascineres ved dig, noget eller nogen du ønsker.

Forelsk (5) Ved berøring bliver en person forelsket i dig.

Nihilisme (3) En person glemmer håb, ønsker og drømme.

Skam (3) En person følger skam og tager 1-3 social skade afhængig af hvordan beskyldningerne fremføres.

Hengivenhed (1) Overfør HP til en ven ved berøring.

Stille (2) En ven eller fjende er fuldstændig lydløs.

Tilskyndelse (2) En ven får +2 til en handling.

Blå

Frosten

Frostsyl(1) Skyd en syl af is mod en fjende som giver 2 frostskade / psykisk skade. Kan skade flere på række.

Frys(1) Frys en væske eller en ting.

Frostvåben (1) Et våben giver nu +1 frostskade.

Isslag(1) En fjendes fødder fryser fast.

Forfrysning (3) Alle fjender i nærheden som bærer metal tager 1 frostskade.

Ismur (x) En x lang gennemsigtig ismur med x+2 Hp.

hjernefrys (2) En fjende tager 1 psykisk frost-skade ved magikast.

Frostskjold (2) du eller en ven har +3 værn mod frostskade.

Frostspyd (2) Skyd et spyd af is mod en fjende som giver 3 frostskade. Kan skade flere på række.

Kulde (4) Temperaturen sænkes til frostgrader.

Snestorm(3) Skaber en massiv snestorm.

Isslag (1) En fjendes fødder fryser fast.

Vandet

salt (0) Gør havvand til søvand eller omvendt.

Søsyn (1) Søg kryptiske svar i et vandspejl.

Gæller (1) Du kan trække vejret under vand.

aqua (X) Kontrollér, eller frembring mængde vand.

Neutral (1) Fjern en gift.

Søsyg (1) En fjende bliver meget svimmel.

flodbølge (3) En flodbølge, som kaster alle fjender tilbage, og giver dem 3 fysisk skade.

Ebbe/Flod (2) Hæv eller sænk vandstanden i et afgrænset område

fontæne (4) En kilde pibler frem fra jorden. Alle som drikker af den helbredes 1 HP.

Kopi (2) Skab en kopi af dig selv som som følger dig. Kopien giver ikke skade men lader som om og forvirrer fjender.

Flodfod (2) Du eller en anden kan gå på vand.

Regn (1) Du skaber et mildt eller kraftigt regnvejr.

Svømmehud (1) Du eller en ven kan svømme meget hurtigt.

Stime (1) Små fisk forvirrer en fjende, eller skjuler dig eller en ven.

Understrøm (1) Trækker fjender dybere ned under vandet.

vandvåben (1) Et våben virker uden problemer under vand.

Luften

storm (2) Blæser fjender tilbage og fjerner tåge, eller andre forstyrrende elementer i luften.

vifte (2) Du afværger ét afstandsangreb.

vindpil (3) Fortryl en pil så den kan flyve så langt øjet kan se.

brise (1) En brise som helbreder alle venner 1 HP den møder på sin vej.

Orkan (3) Blæser alle fjender tilbage og giver dem 3 fysisk skade.

luftform (5) Du bliver usynlig og svæver afsted som vinden. Du kan ikke gøre skade på nogen eller noget, men kan glide gennem selv de mindste sprækker.

opdrift (3) Du svæver over jorden og kan flyve langsomt.

Fjelsk (2) Du kan kortvarigt tale det mørke sprog Fjelsk.

Træk (1) En person får hold i nakken

Tør (0) Noget eller nogen tørrer

Rød

Flammen

Ildkugle (3) Kast en ildkugle, mod en samlet gruppe fjender, som giver 2 ildskade.

Flammehånd (1) Din hånd giver +1 ildskade ved slag og lyser op som en fakkel.

ildvæg (x) En x lang væg af flammer som giver x ildskade til dem som rører den.

ildvåben (1) Et våben bryder ud i flammer og giver nu +1 ildskade.

flammesvar (2) En flamme giver råd og svarer tvetydigt på dine spørgsmål.

Stearinlys (0) Et magisk stearinlys svæver ved din side og lyser din vej op.

explosion (3) Alle tæt på dig kastes tilbage og tager 2 ildskade.

sårbrænding (2) Heler 2 HP men giver brandar.

Ildtæmmer (2) kontroller ild og flammer.

Ildskjold (3) du eller en ven har +3 værn mod Ildskade.

flammebolt (X) Kast en ildkugle, mod en fjende, som giver x ildskade.

Flammestråle (2) En lang flammestråle der skader alle 2 ildskade der rammes af den stråle. Strålen vare i noget tid.

Ildvinger (4) Store flamme vinger spredes fra din ryg. Du kan flyve.

Flammeblik (5) Dit blik kan antænde brændbart materiale så langt øjet rækker.

ildcirkel (3) Flammer breder sig i en cirkel om dig. Branden giver 3 ildskade til dem som træder ind.

lue (0) En magisk glød svæver ved din side og lyser din vej op.

ildvinger (4) Store flammevinger spredes fra din ryg. Du kan flyve.

Blodet

blodrus (2) Du eller en ven får HP svarende til antallet af døde fjender i nærheden.

Årelad (2) En fjendes blodåre sprænger op, og fjenden tager 1 fysisk skade. Indtil fjenden har brugt en handling på forbinding tager fjenden 1 fysisk skade hver gang denne foretager en hvilken som helst anden handling.
ide: Artur Meinild

blodkog (5) Du bringer en fjendes blod i kog. Fjenden angriber vilkårligt omkring sig. Effekten aftager næste gang fjenden tager fysisk skade.

Sandet

tørst (2) Et væsen bliver dehydreret.

tørka (2) Du kan kortvarigt tale sandets sprog tørka.

hede (x) Temperaturen stiger markant i x størrelse område.

Grå

Sygdommen

Spyt (1) Et spyt på en fjende i nærheden, som giver 2 fysisk skade.

Halt (1) En fjende bliver halt.

Udmattelse (1) En fjende bliver kortvarigt udmattet.

Svag (2) En fjende får -1 til Styrke.

Ækel (2) En fjende får -1 til Magt

Naiv (2) En fjende får -1 til List.

Stiv (2) En fjende får -1 til Smidighed.

Dum (2) En fjende får -1 til Kløgt.

Urolig (2) En fjende får -1 til Fokus.

Bræk (2) Opkast på en fjende i nærheden der giver 2 fysisk skade. Hvis du bære en sygdom smittes den.

Bylder (2) Der vokser bylder over hele din krop. Når en fjender rører eller skader dig på nært hold, tager de 2 i fysisk skade fra materien som rammer dem.

Gigt (3) En fjende tager 1 fysisk skade hver gang den foretager sig en fysisk handling.

Stær (3) Du kan tydeligt se fysiske svagheder i væsener og ting.

Smitte (3) Ved berøring lægger du en sygdom i et objekt. Når nogen rører objektet får de sygdommen.

Galde (3) Du kaster galde op på et våben. Våbnet ignorerer nu fysisk værn end til galden forsvinder fra våbnet.

Ælde (5) Din fjendes ældes og mister 1 evne efter dit valg.
Ide: René Holgaard

Tågen

Tåge (1) Tågen rejser sig omkring dig, svage fjender forvirres.

Kryb (2) Et kryb (normal størrelse) kommer op fra muldens dyb og kæmper ved din side.

Stank (2) en ækel stank breder sig omkring dig. Alle i nærheden må enten flygte eller kaste op.

Vissen (1) Du giver 1 fysisk skade ved berøring, eller visner et træ eller plante.

Kryb (stor) (4) Et kryb (stor størrelse) kommer op fra muldens dyb og kæmper ved din side.

Brakvand (3) Vand bliver råddent og sygdomsfremkaldende.

Mose (3) En mose rejser sig langsomt i et stort område omkring dig. Alle, undtagen dig, bevæger sig langsomt.

Tjørn (4) En tjørnehæk vokser op foran dig. Fjender som forsøger at gå igennem tager 2 fysisk skade.

Råddenskaben

Aksehud (3) +3 værn mod fysisk skade.

Klippe

stensans (0) Du rører ved en sten eller klippe, og får en fornemmelse af den.

forvitre (1) Et våben får -1 skade i kort tid.

skærvelag (3) Spidse sten springer op af jorden i nærheden. Når fjender bevæger sig der tager de 1 fysisk skade.

stenvæg (x) En x længde væg af sten rejser sig foran dig med x+4 hp.

stenkast (X) Send en størrelse sten nær dig imod en fjende. Stenen giver fysisk skade.

stenhud (3) Din hud bliver til sten og du har nu +2 fysisk værn.

Grøn

Dyret

Rolig (0) Et dyr falder til ro.

Smådyr (1) Små dyr kommer dig til hjælp og forstyrrer en fjende.

Budbringer (2) Et lille dyr rejser afsted med en besked.

Dyr (Normal) (2) Et dyr (normal størrelse) som lever i området kommer dig til hjælp. Efterfølgende skylder du dyret en tjeneste.

Dyrsans (2) Efter berøring af et dyr kan du efterfølgende sanse hvad dyret sanser.

Bjørnestyrke (2) Du eller en ven får +1 til styrke.

Ørnemagt (2) Du eller en ven får +1 til magt

Rævelist (2) Du eller en ven får +1 til list.

Kattesmidighed (2) Du eller en ven får +1 til smidighed.

Uglekløgt (2) Du eller en ven får +1 til kløgt.

Falkefokus (2) Du eller en ven får +1 til Fokus.

Dyr (stor) (3) Et stort dyr som lever i området kommer dig til hjælp. Efterfølgende skylder du dyret en tjeneste.

Træet

Rødder (1) Kald rødder op af jorden. De fastholder eller skader en fjende 2 HP.

Trækrem (1) Du kan føle hvad en plante eller et træ føler.

Barkhud (2) Hud bliver til bark og giver +2 fysisk værn.

Rodfæste (2) Rødder snoer sig fast om dig, gør dig urokkelig.

Blade (2) Du går i et med skoven omkring dig, og virker usynlig så længe du står stille.

Jordskælv (5) Jorden skælver og rusker i venner og fjender. Ting falder ned og vægge og søjler vælter.

Afgrund (5) Store rødder flækker, revner jorden og skaber en dyb afgrund.

Elfen (2) Du kan kortvarigt tale og forstå elvernes sprog Elfen.

Urten

Vækst (1) Helbreder 2 HP eller vækster en plante hurtigt.

Frisk (0) Gør mad og drikkelse friskt.

Mos (2) Et lag af mos vokser op i et stort område omkring dig. Alle venner af skoven helbreder 2 HP.

Moshud (2) Hud bliver til mos og og du får +2 psykisk værn.

Thol (2) Du kan kortvarigt tale det mystiske troldesprog Thol.

Søtang (1) Vokser gælder frem.

Mørkestrå (1) Giver nattesyn.

Strassrod (0) Beroligende og fjerner frygt.

Vandpyt (2) Ændre ansigts udseende.

Sølvpæls (3)  Giver 2 HP eller fjerner effekter.

Dugblad (1) Stiller sulten og tørsten.

Ritualer

Er på vej

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!