Implicit og explicit

Pædagogiske kvalitet

I Helteliv ser vi på den pædagogiske kvalitet i en aktivitet, delt i to. Dels den implicitte pædagogiske kvalitet, som omhandler alle de gode pædagogiske egenskaber, som aktiviteten “i sig selv” rummer. Såsom fællesskab, fantasi, kreativitet, bevægelse og så videre – alt efter type af aktivitet.. Og dels den eksplicitte pædagogiske kvalitet, som rummer det pædagogiske design og det målrettede arbejde, som tager udgangspunkt i individuelle behov og arbejdet med deltagergrupper. Eksempler på eksplicit pædagogik kunne være handleplaner eller det, vi i Helteliv kalder den pædagogiske agenda og de individuelle øvefokus.

Når man normalt taler om, at der kan være mange argumenter for rollespil i pædagogisk kontekst, er det ofte den implicitte pædagogiske kvalitet, der bliver lagt vægt på. Og forstå mig ret, den implicitte pædagogik er vital, da den udgør grundlaget for det eksplicitte pædagogiske arbejde overhovedet kan ske. Men det er først, når den eksplicitte pædagogik bliver implementeret og bringes i “spil”, at vi faktisk kan tale om en faglig og professionel aktivitet – nogen vil argumenterer for at det først er der, vi kan kalde det en pædagogisk aktivitet. Det kan diskuteres, men jeg mener godt vi kan tale om en professionel og ikke målrettet pædagogik.

Det implicitte pædagogiske rollespil kan udføres af onkler, tanter og forældre. Men når det handler om at hæve rollespillet til en eksplicit pædagogisk aktivitet, kræver det faglig professionalisme og en målrettet indsats  med det rette redskab.

Til sidst kan jeg lige nævne en række eksempler på implicitte kvaliteter ved rollespil som naturligvis kan løftes til eksplicit pædagogisk niveau.

  • Kreativitet og fantasi: Rollespil stimulerer deltagernes fantasi og kreativitet. Det giver dem mulighed for at skabe og udforske forskellige roller og situationer, hvilket bidrager til deres personlige og intellektuelle udvikling.
  • Indlæringsmæssig dybde: Pædagogisk rollespil giver deltagerne mulighed for at lære på en dybdegående og meningsfuld måde. Ved at opleve og deltage aktivt i forskellige situationer kan de forstå koncepter og idéer på en mere håndgribelig måde.
  • Empatiudvikling: Rollespil hjælper deltagerne med at udvikle empati ved at sætte dem i andres sko. Gennem rollespil kan de forstå og føle de forskellige perspektiver og oplevelser, hvilket styrker deres evne til at forstå og hjælpe andre.
  • Sociale færdigheder: Ved at deltage i rollespil får deltagerne mulighed for at øve og udvikle vigtige sociale færdigheder. De lærer at samarbejde, kommunikere, lytte og arbejde som en del af et team.
  • Konflikthåndtering: Rollespil giver deltagerne mulighed for at øve sig i konflikthåndteringssituationer på en sikker måde. De kan lære at udtrykke deres behov og meninger, lytte til andre og finde fredelige løsninger på konflikter.
  • Selvværd og selvtillid: Ved at deltage i rollespil får deltagerne mulighed for at udtrykke sig og udvikle deres selvværd og selvtillid. Når de mestrer forskellige roller og situationer, styrkes deres tro på egne evner.
  • Problemløsning: Rollespil udfordrer deltagerne til at tænke kritisk og finde løsninger på problemer. Det opmuntrer til kreativ tænkning, analytiske færdigheder og evnen til at træffe velovervejede beslutninger.
  • Praksislæring: Gennem rollespil kan deltagerne anvende og afprøve deres viden i en praktisk sammenhæng. Det hjælper med at forankre og forstå teorier og begreber på en mere meningsfuld måde.
  • Og mange flere.

Du kan evt bruge dem her til at forklare din kollega og leder, hvorfor det er en god idé at arbejde med rollespillets implicitte kvaliteter og tale med dem om hvordan I kan løfte dem til et explicit pædagogisk niveau på jeres arbejde.

Det er generelt Heltelivs ambition at hjælpe jer netop med denne opgave og ønsket er helt simpelt at skabe det grundlag som fagpersoner skal bruge, for at løfte deres rollespil fra en implicit til en explicit pædagogisk aktivitet.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!