Sølv-konsulatet

Info

Styreform: Teknokrati.
Ideologi: Konservativ.
Temperament: Totalitær og ængstelig.
Land: Højlund.
Religion: Vanesavn NOVIAN.
Stemning: Blå.

De kolde hjerter

Sølvkonsulatet består af 77 konsulenter som demonstrerer deres magt fra byen Larans og Højlundens iskolde sletter. De ledes af elverfyrsten Laran, som er barn af vanen og hærføreren NOVIAN. Konsulatet styrer Højlund aldeles hårdt, med et skarpt blik for disciplin. De ser det som deres pligt at bestyre og beskytte Lente, mens de afventer vanernes tilbagekomst.

Sølvkonsulatet har mange fjender, men venskab er ej heller noget de søger. Konsulatets hjerter er berygtede over hele Lente, for at være lige så kolde og kyniske, som det land de regerer over. Kun elverfolket anerkendes som lige, og konsulatet tager både mennesker og trolde som trælle.

Under Kongetiden fangede konsulatet dragen, Rimtand, og stjal frosten og kuldens kraft. Dragen brød dog ud af sit fængsel og forbandede Højlund til evig vinter, men det er en ganske anden fortælling.

Funktioner

Enhver sølv-elver i Højlund får tidligt i livet tildelt en funktion, med udgangspunkt i udviste talenter – dette sker i princippet uagtet afstamning. I dette teknokratiske styre forventes det, at man bestrider sin funktion til fulde. Enhver sølvelver bruger det meste af livet, på at styrke deres talent og mestre funktionen til perfektion. De overordnede funktioner er i nævnte rækkefølge konsulenterne, lanserne og værkerne.

Konsulenterne

Konsulenter må ikke udvise følelser og er samfundets kolde fornuft. Hertil vælges derfor dem som tydeligt viser sig med talent for kulde i hjerte og sind.

Lanserne

Er samfundets værn mod sig selv og andre. Lanser-funktionen beskrives med de høje følelser, som harme og aggressivitet. Hertil vælges de modige og stærke.

Værkerne

Dem som vælges til håndværkets funktion kendes i højlund som værkerne. Værkerne er arkitekter, designerne og kunstnere. Hertil vælges den som udviser talent for det praktiske. Til at udføre det faktiske og lave arbejde har de trælle til.

Trællene

Sølvkonsulatet har i al hemmelighed, fra resten af Lente, sanktioneret trælle handelen ind og ud af Larans. Denne praksis er opstået efter fyrstens tilbagetrækning.  Kriminelle og folk fra nær og fjern bliver indfanget og handlet med i al hemmelighed i dalene omkring Larans. Trællene anses for at bestride en vigtig underfunktion, fordi de varetager væsentlige praktiske opgaver Sølvelverne ikke selv vil spilde deres ressourcer på.

Trællene agerer tjenestefolk for husene i Larans, og varetager alt i husholdningen, som deres herrer beder dem om. Det forventes at trællenes herrer behandler dem tåleligt under deres tjeneste, og der bliver kigget skævt til huse som misbruger deres trælle over evne.

Trællekampe er en højagtet sport blandt Sølvelvere. Disse kæmpere er nøje udvalgt blandt trællehandlerne og visse huse specialiserer sig i at træne deres trælle, til at gøre deres hus ære i  kamparenaerne. Trællekæmperne kan opleve høj agtelse, hvis de klarer sig godt og forstår at tække deres publikum.

Hvor er Laran?

Da elverfyrsten Laran, længe har holdt sig i skjul for offentligheden, ses kun konsulatets høje og magtfulde konsulenter.

Der hviskes om, at Laran er død, men konsulatet slår aldeles hårdt ned på disse absurde mistanker.

Kontakten til Laran er omgærdet af stor mystik og det rygtes, blandt et fåtal af de lavere funktioner, at fyrsten er død. Hvis nogen udtaler sig offentligt om fyrstens fravær, eller hans mulige død, bliver der slået hårdt ned på det af styrets lancere, som er berygtede for deres hurtige udmåling af lov og orden.

Muren og den låste by

Sølvkonsulatet opførte under Trækrigen den enorme Fyrstemur, som i dag beskytter Højlund mod Adelsslægterne og Tempelriget. At rejse til Højlund er svært og det er næsten umuligt at få adgang til hovedbyen Larans, hvor Sølvkonsulatet har sit sæde. I folkemunde bliver byen kaldt Den Låste By, hvilket ikke er ment som nogen spøg.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!