Udforsk samfund

Deltagerne vil på deres rejser møde samfund med forskellige styreformer, love og kulturelle værdier. Hvad der giver én person status og magt i det ene samfund, er måske et tabu i det andet. Spillederen kan lade heltene møde et:

  • Aristokrati, hvor overklassen har magten.
    Oligarki, hvor en lille gruppe bestemmer. Det kan være de ældste, klogeste eller rigeste.
  • Meritokrati, hvor de bedst uddannede og begavede bestemmer. Jo bedre uddannet og jo mere begavet man er, desto større ens indflydelse.
  • Teokrati, hvor en hellig orden sidder på magten med legitimitet fra en gud eller noget guddommeligt.
  • Demokrati med folkevalgte eller et direkte demokrati, hvor alle borgere har en stemme i alle sager.
  • Planøkonomisk samfund, hvor borgerne oplever fordele og ulemper ved ligelig fordeling af goderne.

Alle styreformer har fordele og ulemper. De pædagogiske muligheder ligger i at lade deltagerne opleve livet i disse. Nok vil de fleste spilledere ønske at fremme det moderne demokrati, men kender deltagerne ikke til andet, kan de ikke forstå det.

Sammen med styreformer kan ret og lov være oplagt at udforske. Er det for eksempel lovligt at færdes udenfor, når natten falder på? Er hævn lovligt? Må man bære våben i byens gader? Har kvinder og mænd de samme rettigheder? Disse og lignende love og restriktioner eller mangel på samme, kan være med til at puste til deltagernes retsfølelse og få dem til at reflektere over det samfund, de selv lever i.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!