Brug håndtegn

Det at føle sig tryg omkring rollespilsbordet er noget af det vigtigste, både når HELTELIV bruges af fagpersoner, og når man spiller det med venner.

Derfor har vi lavet nogle lette og anvendelige håndtegn, så alle nemt og diskret kan give udtryk for, hvad de tænker undervejs i fortællingen, uden at afbryde. De bruges primært af deltagerne, men også af spillederen, når han eller hun er usikker på hvordan deltagerne har det med fortællingen. Håndtegnene bruges særligt til at afstemme en social scene eller en intens beskrivelse og viser spillederen om han eller hun skal runde en situation af og gå videre i fortællingen.

Spillederen og deltagerne skal kun huske på 4 håndtegn. Spillederen kan spørge deltagerne om deres mening og justerer spillet derefter. Deltagerne kan også, på eget initiativ, vise et håndtegn og bede spillederen om at justere spillet. Det er vigtigt at vise deltagerne, at håndtegn bliver taget seriøst og reageret på, da det også øger trygheden.

HELTELIV håndtegn - INDDRAG

INDDRAG – Ræk en finger op

Jeg vil gerne spille med i den nuværende situation.

Inddrag deltageren, lad bipersoner spørge ind til deltagerens helt, forklar hvordan helten kommer ind af døren, osv.

HELTELIV håndtegn - OKOK – Thumbs Up

Jeg er ok, det er fint, jeg er enig, bare fortsæt.

Deltageren er enig, vil gerne fortsætte fortællingen som er i gang.

HELTELIV håndtegn - VIDEREVIDERE – Thumbs down

Jeg vil gerne videre i fortællingen, jeg er ikke helt tryg i situationen, jeg vil gerne have mindre af det der sker her og nu.

Deltageren vil gerne ud af den nuværende situation i fortællingen, så rund hurtigt af og gå videre. Snak med deltageren til eftersamtalen om, hvad der gav en utryg fornemmelse, så det kan undgås i fremtiden

HELTELIV håndtegn - STOPSTOP – Stophånd

Det her er for meget, Jeg vil gerne videre i fortællingen, jeg er ikke tryg i situationen, jeg vil gerne have mindre af det der sker her og nu.

Stop fortællingen, hold evt. en lille pause og snak med deltageren. Bliv enige om, hvordan I starter fortællingen op igen. Man kan evt. lige spole lidt frem og så starte der. Snak mere med deltageren til eftersamtalen og find ud af, hvad der skal undgås i fortællingen fremover, for at bevare trygheden.

HELTELIV logo

HELTELIV håndtegn

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!