Tempel-riget

Info

STYREFORM: Teokrati.
IDEOLOGI: Konservativ.
TEMPERAMENT: Autoritær, missionerende og ekspanderende.
LAND: Lyslund, Lavlund, Midlund og Flodlund.
RELIGION: Lux (Stjernelyset og vanen Fjøls ord).
STEMNING: Hvid.

Ordensmagt

Tempelriget er en religiøse ordensmagt med hovedsæde i byen Lumia. Riget står for ret og lov med legitimitet fra stjernernes lys (Lux) som vist af menneskets fader, vanen Fjøl. Tempelriget har magten over både Lavlund, Midlund, Flodlund og Lyslund, der rummer en stor diversitet i både kultur og folk. Det er dog primært lund– og fjeldmenneskene, som befolker Tempelrigets højeste magtpositioner.

Mange er glade for den beskyttelse og lov, som templet står for. Nogle folk vil dog mene, at Tempelriget har begrænset deres friheden. En nævneværdig opposition til Tempelrigets lov er Læns-banden, som kæmper imod den undertrykkelse og kontrol, som de mener Tempelrigets magt fører med sig.

For at ære Lux skænker mange familier det lokale tempel ét af deres spædbørn. Templets præstinder tager sig af barnet indtil 4-5 års alderen, hvorefter barnet træder ind i ordenens rækker som novice. Udover de skænkede børn tager templet også fattige forældreløse gadebørn til sig.

RANGORDEN

 1. DISCIPELRANG: Tempelriget defineres af ni disciple der har sæde i storbyen Lumias domtempel. De ni disciple tyder og bestemmer betydningen af det sande stjernelys – det som Tempelriget kalder Lux.
 2. SKYGGERANG: Særlig rang som tildeles personer med efterretnings opgaver som for eksempel spionage eller inkvisition.
 3. DOMMERRANG: Under de ni disciple er dommerne, der leder og administrerer hæren og Tempelrigets største byer.
 4. HØJRANG: Under dommerne bestyres bydistrikter og sogn af domridderne og provstene. I Tempelrigets mindre og små landsbyer er der ofte kun én Højridder og én provst.
 5. FRIRANG: Templet bruger mange ressourcer på at sende de unge riddere og præster med den frie rang ud til de gamle ruiner rundt om i Lente. Her søger de efter gamle skatte og bekæmper ondskab. Før riddere og præster slår sig ned, for at bestyre et tempel, lever de et frit liv – ofte med mange eventyr.
  TJENESTERANG: Under de unge fri-rangs riddere og præster er soldaterne og det jævne folk, som kaldes ind fra rigets byer og landområder når krigsklokkerne ringer.
 6. NOVICERANG: I den laveste rang er novicerne. Det er børn og unge, som er på vej til at blive riddere eller præster.

DYDER

Dyder, som tempelfolk skal efterleve:

 • MODIGHED
 • ÆRLIGHED
 • RETFÆRDIGHED
 • GODHED
 • BESINDIGHED

LUX-LOVEN

Alle folk under templets beskyttelse lever under Lux-loven. Lux-Loven er en forsimpling af den stjernetydning, som de ni disciple praktiserer:

 1. DU SKAL ÆRE LUX
 2. DU MÅ IKKE DRÆBE
 3. DU MÅ IKKE KASTE MAGI
 4. DU MÅ IKKE STJÆLE
 5. DU MÅ IKKE LYVE
 6. DU MÅ IKKE DYRKE AFGUDER
 7. DU SKAL SKRIFTE TIL TEMPLET

Fanges en tempelborger i at forbryde sig mod en eller flere af de syv Lux-love, dømmer templets riddere dem. Straffen er op til den enkelte ridder og kan være alt lige fra samfundstjeneste, fængselsstraf og afhuggede hænder til dødsstraf. Straffen afhænger til enhver tid af kriminalitetens alvor og ridderens egen vurdering.

Alle templets folk fra fri-rang (eks præster og riddere) og over, er under visse omstændigheder undtaget hele eller dele af Lux-loven. Hvornår og i hvilket omfang disse undtagelser gælder, er ofte årsag til konflikter internt blandt templets folk.

Helgener

Kimen til tempelriget blev oprindeligt lagt af Fjøl. De få præster, som under kongetiden i al hemmelighed huskede Fjøls ord, betragtes i dag som helgener. I deres liv skabte de enten mirakler eller levede et eksemplarisk liv. Der er flere legender om helgener, som gennemgik grusomme pinsler, når deres gerninger blev opdaget af tidens brutale konger.

I dag tilbeder folk i Tempelriget et rigt antal af helgener. Tempelrigets mange templer navngives typisk efter en helgen kendt fra området. Når det jævne folk i tempelriget beder, beder de altid til en helgen. At bede direkte til stjernelyset Lux er forbeholdt templets folk.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!