Eksempel

Bordrollespil og især systemer med en narrativ motor kan ved første møde være svære at forklare, forstå og ikke mindst at komme i gang med. Man skal huske at bordrollespil, kan spilles på mange niveauer og måder. Bordrollespil, og særligt narrativt bordrollespil, kræver lidt øvelse – og man må altid forsøge at finde den stil, der skaber mest relevans for både en selv, som spilleder, og deltagerne i fortælling. Til inspiration har du her et helt konkret eksempel på den dialog og de regler der spiller ind på fortællingen i HELTELIV.

Den gamle ruin

Heltegruppen har af Tempelriget fået til opgave at undersøge en gammel ruin, som ligger et stykke udenfor byen Sorg. Sagnet siger, at en særlig bog ved navn Atlas skulle ligge gemt her, men ingen har før turdet undersøge stedet.

SL: Regnen siler ned og stormen rusker i træerne. Hvis det ikke var for stjernerne, der fra tid til anden viser sig mellem de hurtigt bevægende skyer, ville her være helt mørkt. I står ved porten til den gamle tempelruin. Det siges, at ingen har sat fod her siden kongetid.

Spillederen starter med at stille sig Foran i fortællingen og sætter en dyster scene for deltagerne, hvorefter de inviteres til at tage del i fortællingen:

SL: Porten er af massivt egetræ og forstærket med gamle rustne jernbeslag. Hvad gør I?
Janus: Jeg går hen og tager i portens håndtag. Der er da et håndtag, er der ikke?
SL: Jo, den virker låst.
Janus: Ja… tænkte jeg det ikke nok. Jeg kigger hen langs muren. Vil den være til at komme over?
SL: Den er høj og der er små jernspyd langs kanten af muren, men den som bærer viljen i hjertet…

Spillederen afviser ikke idéen om at kravle over muren, men gør opmærksom på, at det bliver en vanskelig opgave, hvilket deltagerne automatisk spiller videre på:

Janus: Ja, okay. Lanis, hvis du ikke kan få dirket låsen op, så må vi over muren.
Lanis: (mumlende til sig selv) hmm… det ville være ti gange nemmere, hvis jeg bare undersøgte stedet selv…
Janus: Det hørte jeg godt… Du ville ikke klare dig i fem minutter herude uden vores hjælp!
Lanis: hmm… Nå, men så må jeg jo i gang. Jeg går hen til porten og undersøger låsen. Jeg forsøger at dirke den op.
SL: Okay, giv mig et rul + smidighed.

Lanis bruger en Handling beskrevet på sit Talentkort, som er noget særligt kun han kan. Lanis ruller 4 og 3 og lægger 1 til, som han har i smidighed fra heltekortet. Det bliver 8 (Delvis Succes). Lanis lykkes med det, han satte sig for, men spillederen skal vælge en udfordring beskrevet på Talentkortet. Spillederen vælger at Lanis tiltrækker sig uønsket opmærksomhed:

SL: SLAM!!! Du får låsen op, men det giver et stort brag.
Fundir: Lanis, stille!
SL: Efter den høje lyd bliver der pludselig helt stille. Stormen aftager og regnen falder lydløst. Skyerne samler sig på himlen, og der bliver helt mørkt!
Fundir: (bestemt i stemmen) Forhold jer i ro!
Falka: Jeg stiller mig om bag ved Janus.
Janus: Jeg trækker mit sværd.
Fundir: Jeg hvisker en bøn til stjernerne! Må Lux vise os vejen. Det vil sige, at jeg kaster magien “Lux (1)”, som er en magi på mit talentkort.
SL: Ok, Fundir. Rul + kløgt eller fokus
Fundir benytter nu handlingen Bøn, som er Fundirs magihandling fra sit talentkort. Han ruller 2 og 3 + Kløgt (2). Det bliver 7 (Delvis Succes):
SL: Bønnen bliver hørt, men du overanstrenger dig og tager 1 psykisk skade. Fundir, vil du beskrive det?
Fundir: Ja, min hånd lyser op i et svagt stjernelys, men I ser alle sammen, at magien tager sin told og jeg knækker sammen, mens der løber lidt blod fra min næse.
SL: Ja, fedt, det er meget smukt, Fundir! Lyset giver jer andre lidt tryghed.
Falka: Fundir, er du okay? Jeg hjælper dig op igen.
Fundir: Tak, Falka.
Falka: Det skal du ikke tænke på.
Da Fundir har taget 1 Psykisk Skade vender han sin Livsterning, som ligger på bordet foran ham. Den står nu på 5 Hp.
Janus: Godt… Stjerne og Fjøl være lovet! Vi har brugt for meget tid her. Lad os komme ind og undersøge stedet. Jeg skubber porten op!
SL: Okay. Porten er gammel og rusten, men du får den langsomt åbnet. I skæret af Fundirs lysende hånd forstår I, at I er ved at træde ind på en meget gammel gravplads. Der ligger vilkårlige rækker af mosbelagte gravsten rundt omkring i et kuperet terræn. Flere grave er væltet og flere steder er der store huller i jorden, som om fundamentet er sunket ned. Rødder fra de mange gamle krogede træer, som fylder gården, er med tiden væltet og har arbejdet sig vej igennem fliser og andet murværk. Lige fremme ser I templet.

Det er spillederens plan, at heltene senere skal erfare en stor ondskab under denne gravplads. Derfor lægges der løbende tegn ud til heltene. På den måde får de hen ad vejen langsomt en idé om det, der er under opsejling:

Lanis: Hmm… Tror jeg smutter hjem igen. Jeg kommer pludselig i tanke om, at jeg har en aftale med en rig købmandsdatter.
Falka: Nå, men så bliver der flere skatte til mig. Og den sang som jeg har tænkt mig at skrive, bliver så også uden dig. Jeg tænker titlen kunne være “Ruinen og de tre helte”.
Lanis: Okay…
Janus: Shhh! Vi må gå stille frem.
Fundir: Det har ingen betydning. I har jo allerede vækket hele nabolaget. Hvad der end venter os her, ved at vi er her.
Janus: Vi træder ind og går forsigtigt op imod templet.
SL: Ja.
Fundir: Vent lidt! Kan jeg se navnene på gravstene?
SL: Nej, der er for meget mos på.
Fundir: Janus, vent lidt. Jeg går hen til det største gravsted, som jeg kan finde og skraber noget af mosset væk. Står der skrevet noget?
SL: Ja, det er en stor og flot sten, som står isoleret for sig selv op mod templet, nærmest i sin egen lille have. Og ja, der står faktisk noget på den. Det er skrevet på et sprog, du kun svagt kender fra de gamle bøger på tempelbiblioteket. Det er på oldlunsk. Fundir, du må rulle, rul + kløgt.
Fundir bruger handlingen undersøg. Han ruller 2 og 1 + Kløgt (2) og resultatet bliver 5:
SL: Fundir, du er fortsat lidt omtåget af den bøn fra før. Da du skal til at fokusere på at oversætte teksten på gravstenen, hører du en gren knække ovre fra den anden side af gravpladsen!
Fundir: Jeg vender mig om. Gør jer klar!
Spillederen skal lige til at angribe heltene med en fjende, der ligger og lurer i mørket, men Falka bryder ind og spillederen beslutter sig for at afvente:
Falka: Jeg skynder mig altså at oversætte teksten. Lad mig lige se.
Falka ruller også og bruger samme handling. Hun ruller 4 og 6 + Kløgt (0). Samlet bliver det 10 (Succes).
SL: Falka, først kan du ikke finde hoved og hale i det, men pludselig virker det hele bekendt. Teksten er et vers fra et gammel forbudt dragekvad fra kongetid. Du lærte engang lydene udenad, men var for lille til at forstå ordene. Kan du huske, hvem der lærte dig det?

Spillederen forsøger at få Falka til at digte lidt på egen hånd:

Falka: Ja, jeg står og får tårer i øjnene. Det var den kære gamle troldkvinde, der reddede og passede mig, da jeg stak af fra landsbyen som lille.
Lanis: Falka, er du ok?
Falka: Ja ja… jeg skal bare lige… snøft…
SL: Falka, da du er helt inde i mindet nu, kan du pludselig huske hvad sangen handlede om! En konge og en dronning, som gemte sig under deres kærlighed.
Falka: (syngende på et gammelt sprog) Naalana huun vana salier in tana, og de gemte sig under deres kærlighed. Smukt, ikke?
SL: Ja. Du finder det især poetisk, fordi “kærlighed” og ”slange” er det samme ord på oldlundsk…
Falka: Vidunderligt!
Spillederen lægger igen et lille hint ud, som heltene vil opdage får betydning senere.
Janus: Kan vi så komme videre?
Falka: Ja, undskyld. Jeg tørrer en tåre væk fra kinden.
Janus: Vi går op til kirkedøren. Hvis den ikke er låst, åbner jeg den.
SL: Det er en dobbelt trædør og nej, den er ikke låst.
Spillederen havde faktisk planlagt, at denne dør skulle være låst, men vurderer, at fortællingen skal bevæge sig videre og giver derfor heltene lov til at gå ind:
Janus: Vi går langsomt ind.
SL: Okay, I kommer ind i en stor ceremonisal. Alt er ødelagt og faldefærdigt herinde, men det ser ud til, at der er et alter nede bagerst. Ude i siden er der rester fra træbænke. I ser en trappe, der fører op til første sal. Eller det vil sige en gang og en plads til et kor med udsigt over rummet. Langs væggene er der kalkmalerier af en kongeskikkelse, som tilbeder en slange eller et dragelignende væsen, omgivet af flammer.
Lanis: Godt! Så mangler vi bare at finde bogen. Har I nogen idé om, hvor den kan være? Har vi fået noget at vide?
Janus: Nej, ingen ved, hvor den er gemt.
Lanis: Perfekt… Næste gang du tager mig med på sådan en tur, skulle du måske gøre dit forarbejde først, Janus.
Janus: Det var der ikke tid til. Kom i gang med at undersøge stedet. Det er derfor du er med, Tifinger.

Janus og Lanis har gang i en hyggelig konflikt og hakker derfor lidt på hinanden. Det er noget, de uden for spillet morer sig med. Spillederen er altid opmærksom på, at alle er med på de nære konflikter, der opstår under spillet.
Spillederen stiller sig i positionen bagved og forholder sig lyttende til deltagernes samtale, og afventer deres initiativ.

Janus: Jeg går op til alteret og leder. Finder jeg noget?
SL: Hvad præcist leder du efter?
Janus: En kiste, reol eller noget tilsvarende, som man kan opbevare en særlig bog i.
SL: Rul + fokus.
I det Janus bruger handlingen sans beder spillederen ham om et rul + fokus. Janus ruller 5 og 5 + Fokus (0).
Det bliver 10 (Succes).
SL: Ja, du kan med sikkerhed sige, at bogen ikke er at finde i denne ende af kirken.
Janus: Nå ok, men så langt så godt. Vi må lede andre steder.
SL: Falka, det er et smukt kirkerum. Du får lyst til at prøve akustikken oppe fra koret på første sal.
Falka: Ja, præcis. Mens de andre går og leder, lister jeg derop. Jeg stiller mig, hvor jeg tænker sangerne stod før i tiden.
(syngende højt på et oldlunsk) Naalana huun vana salier in tana.
SL: Fedt, der er en fantastisk akustik.
Janus (råbende): Nej! Stille! Ved syv troldeunger, det var da utroligt!
Falka: Undskyld!
SL: Falka, da du ser ned på Janus, som står midt på tempelgulvet og råber af dig, lægger du mærke til det beskidte flisegulv. Flere steder har jeres fødder skrabet jorden af gulvet. Gulvets sten er ved at vise sig, og en rød farve fanger dit blik.
Falka: Janus, skrab jorden væk!
Janus: Hvad? Nu kommer du ned og hjælper os andre med at lede!
Falka: Stol nu på mig! Fej jorden væk fra gulvet.
Janus: Ok, jeg skraber jorden væk.
SL: Falka, på gulvet viser sig langsomt en flise-mosaik,
som forestiller en…
Falka: En slange!
SL: Ja, præcis!
Falka: Jeg vidste det. Allesammen! Der er en slange på gulvet!
Fundir: Kom nu ned og hjælp os med at lede!

Deltageren, som spiller Fundir, er fuldstændig med på, hvad Falka tænker med den slange på gulvet. Han spiller lidt omtåget, fordi han synes, at der er en god fortælling i, at de andre helte endnu ikke har forstået, hvad Falka taler om:

Falka: Forstår I ingenting!? De gemte sig under slangen!
Lanis: Ok! Der må være en lem i gulvet.
SL: (Hæs i stemmen) Hraaaaaaa… Janus, du hører en hvæsende lyd fra gravpladsen!
Janus: Gør jer klar, vi får selskab! Jeg vender mig imod døren. Kan jeg se noget?
SL: Du kan se noget, der bevæger sig ude i mørket et sted.
Lanis: Jeg gemmer mig ved siden af kirkedøren, så jeg kan lave et snigangreb.
SL: Ok, Lanis. Du ruller handlingen fare, da du muligvis er ved at blive opdaget. Rul list eller smidighed. Hvis du har fysisk værn skal du trække det fra. Dog ikke det første fysiske værn.
Lanis har en lædervest på, som giver 1 Fysisk Værn, så det har ingen betydning. Han ruller 4 og 5 + Smidighed (1). Det bliver 10 (Succes).
SL: Du forsvinder hurtigt ind i en skygge ved siden af døren.
Fundir: Jeg velsigner Janus’ sværd, så det får +1 til skade.
SL: God ide, Fundir! Rul på din bøn som før. Du skal bruge kløgt eller fokus, men husk, at du allerede har aktiv magi. Derfor skal du trække 1 fra rullet, når du kaster magi. Du kan til enhver tid deaktivere de magier, som du har aktive.
Fundir: Vi har brug for lyset, så jeg trækker bare 1 fra.
SL: Klart!

Fundir ruller 3 og 3 + Kløgt (2) 1 for aktiv magi. Samlet bliver det 7. Bønnen lykkes, men på Talentkortet står der, at Fundir enten glemmer magien eller tager magiens niveau i psykisk skade. Spillederen vælger dog en anden konsekvens – heltene overraskes ved at kampen begynder med det samme:

SL: Janus, dit sværd lyser pludselig op i et svagt lys. Men i et kraft-spring, og før I når at blinke, vælter der en mørk skikkelse ind af døren og stormer frem mod dig, Janus! Hvad gør du?
Janus: Jeg går til modangreb, hæver mit sværd og hugger til!
SL: Det er præcis, hvad du gør. Rul styrke.
Janus bruger handlingen Nærkamp. Ruller 3 og 2 + Styrke (2) hvilket giver 7. Som beskrevet i handlingen Nærkamp, betyder det, at Janus nok får ram på fjenden, men at fjenden også får mulighed for at gøre Janus skade. Denne skade er nu op til spillederen at beskrive med udgangspunkt i Fjendekortet:
SL: Kort før angrebet ser du nu skikkelsen. Den viser sig at være noget, som man kun læser om i ældgamle bøger – nemlig en udød med iturevet hud, laset tøj og synlige knogler flere steder. Du har dog ikke tid til at fatte hvad du ser, for nu er den allerede henne ved dig! Den bærer skjold og sværd. I vælter ind i hinanden, og begge jeres klinger smager kød. Den hugger dig i siden, hvor rammer du den?
Janus: Jeg hugger ud efter lårbenet!
SL: Godt, hvad giver dit våben i skade?
Janus: 2 fysisk skade står der på mit sværd.
Falka: Hov, husk Fundirs velsignelse!
Janus: Nårh ja! Så giver jeg 3 skade. Tak, Falka.
SL: Fedt! Den har 1 fysisk værn, så den tager 2 skade. Den halter kraftigt, men den rammer dig ved kravebenet med sit rustne sværd og giver dig 2 fysisk skade! Du har fysisk værn, ikke?
Janus: Jo, 2 fra min brynje!

Dette fremgår på Janus Tingkort med brynjen.

SL: Godt, så tager du kun 1 fysisk skade.

Værn fungerer på den måde, at den reducerer indkommende skader, men aldrig lavere end 1. Det betyder, at første skadespoint aldrig kan fjernes. Janus vender sin Livsterning, så den nu står på 5 Hp.

SL: Falka, du står fortsat oppe ved koret på første sal?
Falka: Ja, og jeg har lagt en pil på min bue!
SL: Godt, det er handlingen afstandskamp, som du bruger her. Rul + smidighed! Falka ruller 5 og 4 + smidighed(0), for hun har desværre ikke point i smidighed. Det forhindrer hende ikke i at bruge en handling, som benytter smidighed. Det bliver 9 (Delvis Succes).
SL: Du bliver nødt til at løbe lidt ned ad trapperne, hvis du skal have et skud ind.
Falka: Ok, det gør jeg. Min bue giver 2 fysisk skade.
SL: Ok, du rammer den i hovedet, men den tager kun 1 i skade, da den har 1 fysisk Værn. Den har nu en pil gennem hovedet, men virker til at være klar til endnu et angreb.
SL: Men Lanis, først er det dig. Hvad gør du?
Lanis: Jeg venter til kampen er ovre… Janus: Hvad?!
Lanis: Nej, det var bare for sjov. Jeg lister hen og laver et snigangreb på det ækle væsen. Der er ikke nogen, der skal slippe godt fra at skade min ven, levende eller udøde. Jeg er ligeglad! Jeg lister min gamle kniv ind i rygsøjlen på den, hvis den altså har sådan en…
SL: Det har den. Du giver den bare skade!
Lanis: Skal jeg ikke rulle noget?
SL: Nej, når en fjende er forsvarsløs eller overrasket giver du den bare våbenskade, men den opdager dig selvfølgelig bagefter, hvis den altså overlever.
Lanis: Fedt! Men på mit talentkort står der at jeg i stedet kan vælge at rulle + smidighed eller list og at jeg kan vælge et trick hvis jeg lykkes med rullet. Der står også at jeg ved snigangreb ignorerer værn.
SL: Ahh ja det er også rigtigt.

Lanis vælger at rulle og får 11 + list (1) hvilket bliver 12 (succes). Fordi han har fået en succes, må han vælge 1 trick fra sit talentkort.

Lanis: Sådan! Jeg giver skade, og lægger tilmed list og smidighed til skaden.

Lanis´ kniv giver 1 Fysisk Skade han har 1 List og 1 Smidighed. Så han giver i alt 3 skade som går rent ind fordi Lanis` handling ignorerer fjendens værn.

SL: Du brækker ryggen på den og den falder sammen for fødderne af dig og Janus.
Janus: Jeg synker ned i knæ. Jeg er meget chokeret over det, jeg lige har været vidne til! Jeg skylder dig en undskyldning, Lanis!
Lanis: Det går nok… Jeg lukker tempeldøren igen!
Falka: I er søde.
Fundir: hmm…

Her slutter eksemplet. Spil selv eventyret Kongens Atlas, med jeres egne helte og find ud af hvad der mere sker.

Nyhedsbrev

Abonnér på Heltelivs nyhedsbrev og få adgang til kraftfulde artefakter!